Psikoloji (İngilizce)

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji İngilizce Bölümü puan türü EA (Eşit Ağırlık) olup, eğitim dili % 100 İngilizcedir. Öğrencilerimiz 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Psikolog unvanı alarak mezun olurlar. Klinik psikoloji yüksek lisansı yapan öğrenciler ise Klinik Psikolog unvanı alırlar. Yüksek lisans yaptıkları alana bağlı olarak Klinik Psikolog, Sosyal Psikolog, Uzman Psikolog gibi unvanları alabilirler

İngilizce eğitim veren Psikoloji Programı,  öğrencilerimizin dünya ile yakınlaşmalarını kolaylaştırarak ilerleyen yıllarda hem akademik hem de mesleki anlamda bir uzman olarak kendilerini geliştirmelerinde ciddi avantajlar sağlayacaktır. İş birliğimiz olan yurtdışındaki üniversitelerle Erasmus gibi imkanlara ulaşacak olan öğrencilerimiz, bu anlamda lisansüstü eğitimlerine yurt dışındaki saygın üniversitelerde devam etmek için oldukça sağlam bir temel oluşturmuş olacaklardır. 

Eğitim süresince, öğrencilerin psikolojiyi bilim olarak ele almaları amaçlanarak, psikolojinin klinik psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim ve öğrenme psikolojisi, sosyal psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, psikometri gibi alanlar hakkında lisans düzeyinde dersler verilir. Öğrenciler %100 İngilizce ve kapsamlı eğitim müfredatıyla çağı yakalamış, uluslararası  tanınırlık ve kabulü olan, dünya literatürünü aktif biçiminde takip edebilen nitelikli psikologlar olarak yetiştirilirler. Aynı zamanda mevcut Klinik Psikoloji ve Psikoloji Yüksek Lisans Programları, Klinik Psikoloji doktora programına adaylar olarak hazırlanıp, temelde İstanbul Rumeli Üniversitesi geleneğinde yetişmiş bilim insanları olarak akademiye de kazandırabileceklerdir.

Psikologlar devlet hastaneleri ve özel hastaneler, kreş ve anaokulları, özel eğitim merkezleri, araştırma şirketleri, aile ve sosyal politikalar bakanlığına bağlı kurumlar, huzurevleri, sanayi ve endüstri kuruluşları, insan kaynakları departmanları, rehberlik ve araştırma merkezleri, emniyet müdürlükleri, adli kurumlar (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri) ve psikoteknik, merkezleri danışmanlık merkezleri, araştırma merkezleri, medya şirketlerinde çalışabilirler. Psikologlar çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda uzmanlık alanlarına göre ve hizmet içerikleri doğrultusunda, yönetim kademelerinde de yer alabilmektedir. Psikoloji lisans sahibi olanlar klinik, deneysel, endüstri ve örgüt, gelişim psikolojisi, adli psikoloji gibi alt alanlarda uzmanlaşarak ilgili kurumlarda görev alabilirler. Lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyerlerine devam edebilirler

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilirler.

 

Üniversitemizin Hazırlık sınıfında kurlar (modüller) sırayla A1, A2, B1 olmak üzere tüm Avrupa üniversitelerinde kabul edilen CEFR (Common European Framework) baz alınarak oluşturulmuştur. Buna göre; 2 kademelik yarıyılda sınavlar hariç, toplam 32 hafta sonunda B1 seviyesi hedeflenmiştir. Öğrenciler program bitiminde geldikleri seviye doğrultusunda sertifikalarını alırlar. Hazırlık eğitimi sonrasına kadar Kariyer İngilizcesi dersleri ile alanlarına özel kelime ve terminolojiyi içeren materyalleri okuyup anlayabilecekleri altyapı, hazırlık sınıfında verilen kuvvetli genel İngilizce eğitimi ile sağlanır. Eğitim teknolojiyle uyumlu ve donanımlı sınıflarda, haftada 26 saat olarak programlanmıştır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri doğru dil bilgisi kullanımıyla kazandırılmaktadır. Her bir kurda (modülde) kazanımlar sözlü ve yazılı kısımlardan oluşan 1 ara sınav ve 1 final sınavı ile ölçülüp değerlendirilir. Ayrıca yazılı, sözlü istenen ödevler ve quiz olarak adlandırılan kısa sınavlar programı destekler. İki sömestr süresince A1, A2 ve B1 kurlarını başarıyla tamamlayan öğrenci Intermediate (orta) seviyede okuyup yazar, dinlediğini anlayarak kendini ifade edebilir. Hazırlık eğitimi sonrasında da alana yönelik konuşma becerilerini geliştirici dersler alırlar.

Öğrencilerimiz çift ana dal (ÇAP) ve yan dal imkanları ile disiplinler arası eğitim alarak bilgi, donanım ve yeterliliklerini geliştirebilecek ve bunları ikinci bir diploma ve sertifika ile belgeleyebileceklerdir. 

Psikoloji bölümünün İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesindeki tüm bölümlerle ÇAP protokolü mevcuttur. Ek olarak Çocuk Gelişimi ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleriyle de anlaşma sağlanmıştır.  Öğrencinin bunların dışında başka bir bölümle ÇAP yapmak istemesi halinde görüşme sağlanarak uygunluğu değerlendirilmektedir. 

Yan dal programında ise öğrenci alanı dışında ilgisini çeken başka bir bölümden belirli sayıda ders alır. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenci yan dal sertifikası almaya hak kazanır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) Bölümü öğrencileri Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Sertifika programları hızlı okuma gibi tüm öğrencilerin faydalanabileceği konuların dışında, Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi İş birliği ile alana özgü olarak da düzenlenmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.