Havacılık Yönetimi

Bölüm Hakkında

Sivil havacılığın başlamasıyla beraber ulaşım modelinin faydaları görülmüş ve talep artmıştır. Artan talep sonucunda havalimanı, havayolu ve uçak sayısının da artmasıyla beraber havacılık sektörü, alanda çalışabilecek çalışanlara ihtiyaç duymuştur. Talebi karşılamak amacıyla eğitim kuruluşları kurulmuş ve üniversiteler de bünyelerinde sektörde çalışacak eleman yetiştirmek üzere havacılık bölümleri açmaya başlamışlardır. Havacılık Yönetimi bölümü de bunlardan biridir. Sektörde bölüm mezunlarına olan ihtiyaç sebebiyle istihdam olanakları da oldukça geniştir.

Havacılık Yönetimi Bölümü, havayoluyla ulaştırmadaki artan talebe dönük hazırlanmış, sektördeki nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı karşılama hedefi bulunan, kaliteden finansmana, operasyondan uçuş ve yer hizmetleri emniyetine dek geniş bir yelpazede donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Havacılık Yönetimi Bölümünün temel amacı, yönetim ve havacılık konularında gereken temelleri oluşturarak havaalanı planlaması, tasarımı ve yönetimi, havayolu ve hava taşımacılığı yönetimi konularına hâkim lisans mezunları yetiştirmektir. Program, mezunlarını havacılık yönetimi kariyeri odaklı; yönetim bilimleri ve havacılık alan bilgileri ağırlıklı düzenlenmiş kapsamlı ders programına sahiptir. Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur. Hızla büyüyen sivil havacılık sektörünün her geçen gün nitelikli personel ihtiyacı da artmaktadır. Türk Sivil Hava Ulaştırma sektörünün son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişmeler olmuştur. Bu kapsamda; amacımız Sivil Havacılık sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamaktır.

 

Havacılık Yönetimi Bölümü 4 yıllık eğitim süresini kapsayan lisans bölümüdür. Zorunlu ortak derslerin dışında; Sivil Havacılık Kuralları, Havaalanı ve Faaliyetleri, Lojistik Yönetimi, Havacılıkta Kalite Yönetimi, Meteoroloji, Hava Hukuku, Emniyet Yönetim Sistemleri, Kurumsal Yönetim, Finansal Yönetim, Hava Trafik Kuralları ve Hizmetleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Havayolu Filo Planlaması, Hava Kargo Taşımacılığı gibi dersler de verilmektedir. Eğitim boyunca, hem teorik hem de pratik donanımın sağlanabilmesi amacıyla farklı disiplinlerden yararlanılarak hazırlanan müfredat öğrencilere sunulur. Böylece hem Türkiye’de hem de yurt dışında iş olanaklarını değerlendirebilmeleri ve nitelikli birer mezun olmaları hedeflenir. Aynı zamanda; sektörde aktif yer alan alanlarında uzman personeller ile sektörün önde gelen isimleri ve yöneticileri ile seminerler düzenlenerek öğrenciler ile bir araya getirilir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerimiz;

-Mezun olduklarında uzman oldukları alan ve konularda söz sahibi olmak, doğru, yetkin ve yapıcı yorum ve katkılar yapabilmek.

-Havacılık sektöründe etkin bir bilgi birikimine sahip olmak ve mesleklerinde liderliğe doğru ilerlemek.

Sıralanan bu nedenlerden dolayı İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü, ülkemizin, bölgemizin ve Dünya’nın havacılık sektöründeki büyümesine ve artan talebe karşılık vermeye istekli gençlerimizin istifadesine sunulmuştur. İstanbul Rumeli Üniversitesi RumeliSEM Uçuş Okulu ve diğer Havacılık Programları ile sektörün her alanına hizmet etmeyi amaçlarken öğrencilere de Havacılık alanının hak ettiği değeri aşılamayı ve bu disiplinle mezun vermeyi hedeflemektedir.

Her meslekte olduğu gibi havacılıkta çalışacak kişilerden de birtakım özelliklere sahip olmaları beklenmektedir. Bunlar şu şekildedir;

-Havacılık, küresel alana yayılmış bir sektördür. Dolayısıyla burada çalışacak adayların yabancı dil, özellikle de İngilizce bilmeleri oldukça önemlidir.

-Yapılacak işe de bağlı olmasıyla beraber sektör çalışanlarının hızlı düşünme yapısına sahip olmaları beklenmektedir. Bir sorun karşısında hızlı çözümler üretmek gerekebilmektedir.

-Bunun yanında havacılık 24 saat durmayan bir sektördür. Bu yüzden bazı mesleklerde vardiya sistemiyle çalışılmaktadır. Sektörde çalışacakların esnek çalışma saatlerine uyacak kişiler olması istenebilmektedir.

-Havacılıkta yapılan bazı hataların sonuçları çok ağır olabilmektedir. Çalışanların konunun ciddiyetini kavraması ve buna uygun davranması gerekmektedir.

Havacılık Yönetimi bölümünden mezun olan kişilerin çalışma alanları, diğer havacılık bölümleri mezunlarına göre daha çok çeşitliliğe sahiptir. Bu bölümden mezun olanlar:

-Havalimanlarında; yer hizmetleri memuru, yolcu hizmetleri memuru, harekât memuru, terminal işletme memuru, operasyon kontrol merkezi memuru ve ramp kule planlama memuru,

-Havayollarında; uçuş harekat uzmanı(dispatcher), filo planlama uzmanı, ekip planlama uzmanı, yer hizmetleri sorumlusu ve hava kargo operasyon uzmanı,

-Havacılık otoritelerinde; apron memuru, hava trafik kontrolörü, emniyet ve uçuş operasyonları yöneticisi gibi mesleklerde çalışabilmektedirler. Ayrıca işletmelerin yapılarına göre daha farklı iş imkânları da oluşmaktadır.

Havacılık Yönetimi lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dalda da sertifika alma hakkına sahiptir.

Çift anadal yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Programda eğitim dili Türkçe’dir. Ancak İngilizce I ve İngilizce II derslerinin yanında Havacılık İngilizcesi I ve Havacılık İngilizcesi II dersleri verilmektedir.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde öğrencilerini yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelere yollamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programlarından yararlanabilmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerine uygundur. Sertifika programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda gerek duyulan donanıma sahip olup profesyonel iş yaşamlarına geçiş yapabilir.
 

 • Hava Trafik Kuralları

 • Havacılık Güvenliği

 • Havacılıkta İnsan Faktörleri

 • Havacılık Psikolojisi

 • Havacılıkta Kalite Yönetim SİSTEMİ

 • Etkili İletişim ve Müzakere Yöntemleri

 • Vücut Dili ve Diksiyon

 • Havacılık Güvenliği

 • Zaman Yönetimi

 • Risk Analizi ve Risk Yönetimi

 • Liderlik Eğitimi

 • Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında İş Güvenliği

 • Müştereklik Kültürü, Örgütsel Zekâ ve Motivasyon

 • Davranış Kuralları, İmaj ve İtibar Yönetimi

Uygulamaların teknik hayattaki önemi nedeniyle öğrencilerimiz, öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımalarını, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmelerini, eğitim ve öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamalarını sağlamak amacıyla stajları başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Programın 7. yarıyılında zorunlu staj bulunmaktadır.

Müfredat ve ders içerikleri eş zamanlı olarak güncellenmektedir ve şu an web sitesinde de güncel olarak bölüm müfredatı ve ders içerikleri yer almaktadır.