Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
Dekan

 

Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK
Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU
Dekan Yardımcısı