Kesin Kayıt İçin İstenen Belgeler

-       Lise Diplomasının veya kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı, lise diplomasının kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi,

-       Lise diplomasının, Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya ülkelerindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden alınacak "Denklik Belgesi" veya onaylı örneği,

-       Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi,

-       Sınav sonuç belgesinin aslı veya kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi,

-       Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının kendi ülkesindeki T.C. Dış Temsilciliklerinden ya da noter onaylı Türkçe tercümesi,

-       T.C. Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi” veya Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu öğrenciler için daha önce Yabancılar Şubesi’nden alınmış öğrenim amaçlı ikamet tezkeresi,

-       İkamet tezkeresi,

-       Uluslararası geçerliliği olan Türkçe Yeterlik Belgesinin aslı

-       Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu

-       Dört adet vesikalık fotoğraf