Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması

Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri  okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde Sosyal Güvenlik İl  Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı talepte bulunarak Genel Sağlık Sigortalısı olmaları gerekmektedir. 29/05/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde, 29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde (29/11/2013 tarihine kadar), öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları gerekmektedir. Yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden gün itibariyle genel sağlık sigortaları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır. Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.

Ülkemizin Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzaladığı Ülkelerde Sağlık Yardımlarından Faydalananlar;

Sosyal güvenlik sözleşmemiz olan ülkelerde yaptırılan sigortalar SGK’dan basit bir onay alınarak Türkiye’de geçerli olabiliyor ve İkamet İzni almakta kullanılabiliyor.

Yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardımlarından faydalanabilmeleri için sözleşme imzalanan ülkelerde bağlı bulundukları sigorta kurumu tarafından 'sağlık yardım hakkı belgesi (formüler)'nin bir örneğinin Türkiye'de ikametgâhlarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/ sosyal güvenlik merkezine bir örneğinin de üniversitemize teslim edilmesi gerekmektedir.