Rumeli üniversitesi türkçe kurslarında dersler, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretilmesinde uzmanlaşmış öğretim görevlileri tarafından sürdürülmekte ve derslerde alanında uzman yazarların hazırladığı yayınlardan yararlanılmaktadır.

Türkçe Öğretim Merkezi’nde Dil Öğretimi

Anlama (Dinleme-Okuma)
Konuşma (Karşılıklı Konuşma-Sözlü Anlatım)
Yazma (Yazılı Anlatım)
Dil Bilgisi olmak üzere dört temel dil becerisinin eşit ağırlıklı olarak geliştirilmesine dayalıdır.
Türkçe kurslarımızda en deneyimli hocalar yabancı uyruklu öğrencilerimize Türkçe öğretmektedirler.