Başvuru için İstenen Belgeler

Online başvuru esnasında  sisteme yüklenen tüm belgeler, Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

-       Başvuru Formu,

-       Lise Diplomasının veya başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durum belgesinin Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

-       Adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçeye tercüme edilmiş, noter veya T.C. Dış Temsilciliklerinden onaylanmış not belgesi,

-       Ulusal veya uluslararası sınav sonuç belgesi bulunan adayların, sınav sonuç belgesinin Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği,

-       Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının veTürkçe tercümesinin kendi ülkesindeki noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylanmış örneği,

-       İki adet vesikalık fotoğraf