Sağlık Yönetimi

Bölümün Amacı

Sağlık sektörü, sürekli olarak büyüme ve gelişme göstermektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda toplumun sağlık statüsünün korunması, iyileştirilmesi, sektörün ihtiyaçları kapsamında, temel ilke ve değerlerine bağlı, yönetimsel uygulamalarda bilgili, etkin iletişim konularında başarılı, profesyonel Sağlık Yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sağlık Yöneticisi; kurumların personel ihtiyacının karşılanması, personelin verimli bir şekilde çalıştırılması, gerekli araç-gereç temini, çalışmaların planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi görevlerini üstlenmektedir.

 

Sağlık Yöneticisi;

• Sağlık çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesi,

• Bölümlere gerekli personel, araç-gereç sağlanması,

• Bütçenin hazırlanması, hasta bakım ücretlerinin saptanması,

• Personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlenmesi,

• Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini alınmasında sorumludur.

Sağlık Yönetimi programını tercih ederek sektörde Sağlık Yöneticisi olarak çalışmak isteyenler;

• Yaşam boyu öğrenme prensibini benimsemiş,

• İnsan haklarına saygılı,

• Sağlık çalışanları ile aynı dili konuşabilen, İletişim becerileri güçlü,

• Yöneticilik özelliklerine sahip(planlama, organize etme, kontrol, liderlik) , üretken,

• Stratejik düşünebilen, vizyon sahibi, güvenilir,

• Çatışma yönetimi ve problem çözme becerisi yüksek kişiler olması gerekmektedir.

Sağlık Yönetimi lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir.“Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine, 4 yıllık eğitimleri süresince mezun olduklarında tercih edilmelerini sağlayacak eğitim metodu uygulanmaktadır. Sağlık Yönetimi bölümü eğitim süresince, yönetim, organizasyon, muhasebe, iktisat, finansal yönetim, sağlık kurumlarında insan hakları yönetimi, girişimcilik, idare hukuku, iş sağlığı ve güvenliği,  sağlıkta kalite yönetimine yönelik dersler almaktadır. Öğrenciler, altıncı yarıyılın sonunda alanıyla ilgili kuruluşlarda staj yaparak, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürmektedir. Bu programdan mezun olan Sağlık Yöneticileri, özel ve kamuda kariyerlerini sürdürebilir ve isterlerse daha üst düzeyde akademik çalışma yapabilmektedir.

Sağlık kuruluşları bu alandan mezun olan personele çok fazla ihtiyaç duymaktadır. Sağlık Yöneticisi unvanı alan lisans mezunları, kamu ve özel hastanelerde, sağlık sorunlarıyla ilgili çalışma yapan gönüllü kuruluşlarda, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda, danışmanlık firmalarında, sağlık sigortası kuruluşlarında, ilaç ve tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarının yönetim basamaklarında çalışabilmektedir. Mezunlar, lisansüstü derecelerini elde ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

Sağlık Yönetimi bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler.

Yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi

• Temel İlk ve Acil Yardım

• Etkili Konuşma ve Diksiyon

• Halk Sağlığı