Lisanslı Hemşirelik 4 yıllık bir eğitimle kazanılması gereken bir meslektir. Meslek  hem kadın hem erkek öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Mesleğin  hizmet alanı insandır ve uygulamalarını bilime dayandırarak ve sanattan yararlanarak sunan bir sağlık disiplinidir. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alımına başlayacaktır. Hemşirelik eğitiminde amacımız çağdaş, ülkesine ve mesleğine karşı sorumluluk bilinci taşıyan, hemşirelik bilim ve sanatını birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamada bütüncül bakım anlayışını sunabilen, etik değerlere ve liderlik özelliklerine sahip, ulusal ve uluslararası tercih edilen mezunlar yetiştirmektir. Meslek adaylarının toplum yararına üst düzeyde nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmesi, özerk bir sağlık mesleği olabilmesi için güçlü bir birliktelik kurması önemlidir. Bu nedenle meslek adaylarının Türk Hemşireler Derneği üyelikleri önemsenmektedir.

Avrupa Birliği’ne uyumlu olarak eğitim müfredatımız eleştirel düşünme ve klinik karar verme becerisini geliştirmeyi hedefleyecek şekilde düzenlenmiştir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü tercih eden ve lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, sağlık sektörünün birçok alanında çalışma fırsatı bulabileceklerdir:  hastaneler, eğitim kurumları, İş sağlığı, okul sağlığı, rehabilitasyon merkezleri, ilaç sektörü gibi. Ayrıca ulusal/ uluslararası öğrencilerin tercih ettiği İstanbul gibi büyük bir şehirde yer alan Üniversitemizin farklı kültürlerdeki öğrencileri ile de birlikte öğrenme fırsatı bulacaklerdir. 
 

 

Hemşirelik lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerimiz, çift anadal programı ile “Beslenme ve Diyetetik” ve “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” gibi istediği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

Hemşirelik bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler.

Çift ana dal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Hemşire öğrencilerimizin dört yıllık eğitim sonunda görev ve sorumluklarının bilincinde olan, etik kurallara bağlı, öncelikli amacı bireyin, ailenin ve toplumun sağlını korumak ve geliştirmek olan, araştırmacı ruha sahip sağlık profesyonelleri olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Hemşire öğrencilerimiz mezun olduktan sonra Özel ve Kamu Hastanelerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Okul ve İşyerlerinde, Acil Sağlık Hizmetleri gibi birçok kurum ve kuruluşta rol alabilmektedir. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilerimiz ilgili eğitim-öğretim programlarına ait koşulları yerine getirmek şartıyla mesleki gelişimlerini sürdürmeye devam edebilmektedirler. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi ile verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar. 

• İş Yeri Hemşireliği

• İletişim

• Evde Sağlık Hizmetleri

• Yoğun Bakım Hemşireliği

• Yetişkin Resisitasyon

• Neonatal Resüsitasyon

• Kalite Yönetim Sistemleri