Beslenme ve Diyetetik

Bölüm Hakkında  

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2020 tarihinde eğitim ve öğretim programına başlamıştır. Üniversitemiz Beslenme ve Diyetetik programını takip edip, başarıyla tamamlayan öğrenciler 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanırlar. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavı (LYS) sonucu (MF3) puan türüne göre öğrenci almaktadır.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine 4 yıllık eğitimlerini tamamlayıp mezun olduklarında tercih edilebilirliklerini arttıracak Rumeli Eğitim Metodu uygulanacaktır.

Rumeli Eğitim Metodu; uygulanan müfredata ek olarak uzman eğitici öğretim üyeleri tarafından hazırlanan yan dal ve çift anadal imkânlarını kolaylaştıran mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayacak ilave sertifika programları içermektedir.

 

Bölümümüz; iletişimi güçlü, yaratıcı, üretken, bilimsel açıdan donanımlı, araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünen, sorumluluk sahibi, sabırlı, hoşgörülü, mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, etik ilkelere ve evrensel değerlere bağlı, ülke çapında öncelikli olarak tercih edilen, uluslararası düzeyde kabul gören nitelikli diyetisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Beslenme bilimleri ve diyetetik alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştiren, nitelikli, yeniliğe açık bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile toplumun sağlıklı gelişimine katkı veren, ulusal ve uluslararası platformda tanınan, değer gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.

Ayrıca, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak toplumsal çalışmalar ve yayınlar yaparak sürekli iyileştirme, yaratıcılık ve yenilikçiliğin bölüm kültürümüzde yerleşik bir değer olarak benimsenmesi hedefimizdir.

Vizyonumuz

Beslenme bilimleri ve diyetetik alanında uzmanlaşmış mezunlar yetiştiren, nitelikli, yeniliğe açık bilimsel çalışmaları ve danışmanlık hizmetleri ile toplumun sağlıklı gelişimine katkı veren, ulusal ve uluslararası platformda tanınan, değer gören ve tercih edilen bir bölüm olmaktır.
 Ayrıca, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak toplumsal çalışmalar ve yayınlar yaparak sürekli iyileştirme, yaratıcılık ve yenilikçiliğin bölüm kültürümüzde yerleşik bir değer olarak benimsenmesi hedefimizdir.

 

Misyonumuz

Eleştiren, karşısındakini dinlemeyi bilen, sorgulayan, analitik düşünen, gözlem yapabilen ve çözüm üretebilen,
Uluslararası standartlar çerçevesinde belirlenen niteliklere uygun, etik ve evrensel değerlere bağlı, ülke ve dünya kültürüne saygılı,
Ekip anlayışına sahip, multi-disipliner çalışma bilinci olan,
Mesleki yeterlilik ve duyarlılığa sahip, araştırmacı,
Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilmesi için kanıta dayalı bilim çerçevesinde beslenme planlarını oluşturan,
Sağlıklı yaşam için bireysel ve toplumsal boyutta sağlıklı beslenme alışkanlıklarını yaygınlaştıran, eğitime destek veren, sürdüren ve bilimsel çalışmalarla yenileyen,
Yaşam boyunca öğrenme bilincine sahip koruyucu ve tedavi edici sağlık profesyonellerinin bir parçası olan diyetisyenler yetiştirmektir.

Diyetisyen, sağlıkla ilgili herhangi bir yükseköğretim kurumunun en az 4 yıllık beslenme ve diyetetik eğitim-öğretim programını tamamlayarak “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” ile diyetisyenlik mesleğini yapmaya ve uygulamaya hak kazanan kişidir.

Bölümümüzde eğitim ve öğretim programında uluslararası geçerliliği olan Ulusal Çekirdek Eğitim Programı takip edilmektedir. Böylece evrensel, dinamik, son gelişme ve teknolojileri içeren, biyo -psikososyal yaklaşımı destekleyen bir eğitim programı kullanılarak uluslararası standardizasyon sağlanmıştır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümüne verilmekte olan eğitim, biyokimya, kimya, fizyoloji, mikrobiyoloji, epidemiyoloji,  enzimoloji, psikoloji, tıp, ekonomi, ziraat, sosyoloji ve istatistik bilim dallarının bir sentezidir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıllık eğitim süresince; insan vücudunu ve çalışmasını kavrayıp, besinlerin ve beslenme müdahalesinin vücutta meydana getireceği değişimleri anlamaya yönelik olarak temel sağlık birimleri ile beslenme ve diyetetik bilimi alanında verilen teorik ve pratik eğitimleri kapsar.

Beslenme ve Diyetetik Programı Temel Kimya, Tıbbi Biyoloji, Genetik, Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Epidemiyoloji gibi Temel Sağlık Bilimleri ile Toplu Beslenme Sistemleri, Anne ve Çocuk Beslenmesi, Yetişkin ve Çocuk Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavileri ve ayrıca Sporcu Beslenmesi, Yaşlılıkta beslenme vb gibi özel konuları da içeren dersleri kapsamaktadır. Bu derslerde kazanılan teorik bilgileri pekiştirecek laboratuvar ve mutfak uygulamaları bulunmaktadır. Öğrencilerin mezuniyet sonrası gerek klinik uygulamalarında gerekse Akademik çalışmalarında planlayacakları bilimsel araştırmalar için, araştırma yöntemleri ile istatistik gibi dersler de eğitim-öğretim müfredatında yer almaktadır. Bunlara ek olarak; yaz stajı, hastane stajı ve kurum stajı ile öğrenciler mesleki bilgileri uygulama becerisi de edinmektedir.

Diyetisyenler, çalıştığı kurum ve kuruluşlarda diyetisyen sayısına bağlı olarak şef diyetisyen / bölüm diyetisyeni olabilmektedir.

Yemek hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda yönetici olabilirler.

Gıda endüstrisinde beslenme / iletişim / eğitim / yasal gereklilikler / arge faaliyetleri konularında üst pozisyonlara gelebilirler ve hatta global seviyelerde görev alabilirler.

Beslenme bilimleri, diyetetik, toplu beslenme sistemleri, biyokimya ve anatomi gibi dallarda lisansüstü ve doktora programlarına dahil olarak kariyerlerine devam edebilmektedir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü tercih ederek, sektörde Diyetisyen olarak çalışmak isteyenler;

İletişimi güçlü
Üretken
Yaratıcı
Sorumluluk sahibi
Araştırmacı, sorgulayıcı, öğrenmeye meraklı
Fen bilimleri, özellikle kimya ve biyoloji ile ilgili
Sabırlı ve hoşgörülü
Etik ilkeler ve evrensel değerlere bağlı
İşbirliği ile çalışabilen
İnsanlara yardım etmekten, katkıda bulunmaktan hoşlanan bireyler olmalıdır.

Diyetisyenlik mesleğindeki gelişmeye paralel olarak diyetisyenlerin çalışma alanları da oldukça fazlalaşmıştır. Beslenmenin ve gıdanın olduğu her alanda rahatlıkla mesleklerinde ilerleme imkânı bulmaktadırlar.

Beslenmenin; büyüme, gelişme, yaşam boyu sağlığın korunması, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlık sorunlarının tedavisinde önemi anlaşıldıkça, sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan diyetisyenlere duyulan gereksinim de artmıştır.

Diyetisyenlerin çalışabildiği alanlar şu şekilde sıralanabilir.

Eğitim kurumlarında Eğitici Diyetisyen / Akademisyen olarak
Araştırma kurumlarında Araştırıcı Diyetisyen olarak
Hastanelerde Tedavici Diyetisyen olarak (Bugün bu alan pek çok alt alana ayrılmış bulunmaktadır. Bunlar; Diyabet Diyetisyenliği, Renal Diyetisyenlik, Onkoloji Diyetisyenliği Enteral-Parenteral Ünite Diyetisyenliği, Poliklinik Diyetisyenliği vb. dir)
Toplu Beslenme Yapılan Kurumlarda Yönetici Diyetisyen olarak, (Okul, Banka, Kamu kurumu vb. yiyecek içecek servislerinde, Lokanta, Otel vb. yiyecek servislerinde, Yaşlı Bakım Evlerinde, Yemek Fabrikalarında)
Toplum Sağlığı Diyetisyeni olarak, (Bakanlıklar, Ana-Çocuk Sağlığı Merkezleri, Uluslararası Yardım Kuruluşları vb. yerlerde)
Besin Endüstrisinde ürün danışmanı olarak
Özel Danışmanlık Ofislerinde
Sağlık Kulüpleri, fitness merkezleri vb. yerlerde danışman olarak
Sporla uğraşan kişi ve gruplara beslenme danışmanı olarak,

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’ndeki öğrencilerimiz, çift anadal programı ile

*Çocuk Gelişimi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,
*Hemşirelik,
*Ebelik, 
*Sağlık Yönetimi,
Psikoloji
Spor Bilimleri (Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Engelliler için Egzersiz ve Spor Bölümü, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü)
Gastronomi

Bölümlerinde iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

(*bölümler açıldığında Beslenme ve Diyetetik Bölümüne uyumlu, çift anadal yapabilecek bölümlerdir)

Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler.

Çift anadal / yan dal imkanları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Beslenme ve Diyetetik Lisans Bölümü’nün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Ancak, Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler,  İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri, öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesinin ve yurt dışı iş imkânlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl kontenjan kapsamında öğrencilerini yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelere yollamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

Temel İlk Yardım
Etkili İletişim Teknikleri
Yönetim ve Organizasyon
Besin –İlaç Etkileşimi
Kalite Yöneticiliği
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kişisel Beslenme Yönetimi
Bilişsel Performans Beslenmesi

Staj, beslenme ve diyetetik programında kazanılan teorik ve pratik bilgilerin, becerilerin ve yeterliliklerin gerçek meslek yaşamı veya gerçeğe çok yakın durumlarda uygulanarak mesleki yetkinliğin arttırıldığı bir eğitim – öğretim sürecidir.

Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde 5 farklı staj programı yer almalıdır.

Klinik Beslenme Yetişkin Stajı
Klinik Beslenme Çocuk Stajı
Toplu Beslenme Sistemleri Stajı
Toplum Sağlığında Beslenme Stajı
Dış Kurum Stajı