Laboratuvarlar

Kimya Laboratuvarı

Kimya Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Temel Kimya” ve “Organik Kimya” derslerinin uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır 
Amaç; derste karşılaşılan soyut kavramların deneysel bağlama yerleştirilmesi, ders içeriği ve kitabında verilen teorik altyapının sağlamlaştırılması, öğrencilerin deneysel yöntemler, kayıt tutma ve rapor yazma ile tanıştırılması, öğrencilerin çeşitli laboratuvar teknikleri üzerine becerilerinin geliştirilmesi, öğrencilere deney tasarımı ve yürütülmesiyle birlikte veri analizi ve değerlendirmesinin öğretilmesidir.

 

Besin Kimyası Laboratuvarı

Besin Kimyası Laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Besin Kimyası ve Analizleri” dersinin uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. Besin Kimyası Laboratuvarı’nda öğrencilerimize karbonhidrat, protein ve yağlarda gerçekleşen reaksiyonlar, reaksiyon ürünlerinin besinlere etkilerinin gözlemlenmesi ve analiz edilmesi için uygulanan yöntemler öğretilmektedir.
Besin Kimyası ve Analizleri laboratuvarı hızlı ve güvenilir sonuç veren gelişmiş teknik cihazlarla donatılmış olup, bu laboratuvarda lisansüstü öğrenciler ve üniversite akademik personeli tarafından çeşitli tez ve araştırma projeleri de yürütülmektedir.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarı, Beslenme ve Diyetetik Bölümü “Genel Mikrobiyoloji” ve “Besin Mikrobiyolojisi “derslerinin uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır
Besin mikrobiyolojisi laboratuvarı, derslerde teorik olarak anlatılan bu konuların pratikte besinlerde gelişen ve insan sağlığına olumsuz yönde etkileri olan mikroorganizmaların arandığı ve / veya sayıldığı bir laboratuvardır. Bu şekilde öğrencilerin derslerde kazandığı temel teorik bilgiler pratik uygulamalar ile desteklenmekte ve pekiştirilmektedir.

 

Beslenme İlkeleri Uygulama Laboratuvarı

Beslenme ve Diyetetik Bölümü eğitiminin temel derslerinden olan Beslenme İlkeleri ve Uygulamaları I ve II derslerinde teorik olarak anlatılan tüm konuların uygulamaları Beslenme İlkeleri Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir.
Bu laboratuvarda yapılan uygulamalar;
 Öğrenciye beslenmenin temel ilkelerini öğretmeyi ve beslenme bilimine mutfak ortamında girişi, 
Makro ve mikro besin öğelerinin kapsamlı olarak öğrenilmesini (kimyasal yapıları, vücuttaki kullanımı, sindirimi ve emilimi vs.),
Her besin öğesinin pişirme tekniklerini mutfakta uygulamalı olarak göstermeyi amaçlar.

 

Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı

Bireylerin beslenme durumunun saptanması ve uygun beslenme müdahalesinin gerçekleştirilmesi aşamasında enerji ve besin ögesi gereksiniminin belirlenmesi ve beslenme programının hazırlanması için antropometrik ölçümler büyük önem taşımaktadır.
Beslenme Antropometrisi Laboratuvarı, “Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi” dersinin uygulama laboratuvarı olarak kullanılmaktadır. 
Bu laboratuvarda öğrencilerimize son sistem ölçüm cihazları ile vücutta yağ, kas, su miktarı, yağsız vücut dokusu ve yağ doku dağılımı ölçümünü; bazal metabolik hız ve abdominal yağlanma oranını analiz eden cihazların kullanımını ve elde edilen bulguların değerlendirme metotlarını uygulamalı olarak gösterilmektedir. Ayrıca deri kıvrım kalınlığı ölçümü, el kavrama gücü ölçümü ve değerlendirmesi, postür analizi, bel çevresi, kalça çevresi gibi çevre ölçümlerinin alınması ve yorumlanması öğretilmektedir.