Bölüm Amacı

Gerontoloji; yaşlanma ile ilgili çalışmaları gerçekleştiren, elde ettiği veriler üzerinden bölgesel politikaları belirleyen, yaşlanma ile ilgili teoriler üzerinden analizler yapan ve özgünlük oluşturan hatta toplumsal hayatta yaşlıların yanı sıra, hayatın en başından itibaren bireyin ve toplumun yaşlanma sürecindeki sosyoekonomik yönünü analiz eden bir bilim dalıdır. Gerontoloji bölümünden mezun olan öğrenciler “gerontolog” unvanı kazanır.

 

Gerontologlar özellikle kamu ve özel hastanelerde, bakımevleri, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezleri, evde bakım hizmetleri sektöründe ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler. Gerontologlar, kendi alanları veya sağlık bilimleri ile ilgili farklı alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler.

Gerontoloji bölümünü tercih ederek, sektörde “Gerontolog” olarak çalışmak isteyen adaylar;
•    Biyoloji ve temel tıp bilimlerine ilgi duyan,
•    Sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilim alanlarına ilgi duyan,
•    Araştırma ve öğrenmeye meraklı,
•    İşbirliği ile çalışabilmeye yatkın,
•    İletişim ve empati yönü güçlü,
•    Sabırlı bireyler olmalıdır.

Gerontoloji bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. Öğrencilerimizin uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri doğrultusunda, tercihlerine bağlı alacakları Almanca dersleri ile kendilerini geliştirme fırsatları bulacaklardır.

Gerontoloji  bölümü  lisans   öğretim   programına   kayıtlı   olan   öğrencimiz, üniversitemizdeki  farklı  bir  bölümden  bazı  dersleri  eş  zamanlı  ve  başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler. Çift anadal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.
 

Gerontologlar;
•    Hastaneler 
•    Üniversiteler ve araştırma merkezleri 
•    Huzurevleri
•    Özel veya devlete bağlı yaşlı bakım evleri 
•    Fizyoterapi ve Rehabilitasyon merkezleri
•    Sivil toplum kuruluşları
•    Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gibi kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirler.
Bölüm mezunlarımızın yukarıda belirtilen pek çok çalışma alanında, yurt dışında çalışabilme olanakları da olabilmektedir.

Öğrencilerimize 4 senelik eğitim süresince kendilerine mezun olduktan sonra kişisel farkındalık oluşmasına  katkı  sağlayacak,  okulumuzun  Sürekli  Eğitim Merkezi (SEM) faaliyetleri kapsamında çeşitli sertifikalı kişisel gelişim kursları verilmesi  hedeflenmiştir.  Öğrenci bu  kurslarda  başarılı  olduğu  taktirde Uluslararası Geçerliliği de sahip olan bu sertifikaların tamamını almaya hak kazanır. Bu kursların isimleri aşağıda yer almaktadır.
-    Etkili İletişim ve Müzakere Yöntemleri
-    Vücut Dili ve Diksiyon
-    Zaman Yönetimi
-    İş Sağlığı ve Güvenliği