Personel Disiplin Soruşturma Kılavuzu Rehberi

Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma Kılavuzu Rehberi için TIKLAYINIZ

AKADEMİK ve İDARİ PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMA KILAVUZ FORMLARI

Soruşturma Üst Yazı Örneği için TIKLAYINIZ

Soruşturma Dizi Pusulası için TIKLAYINIZ

Soruşturmacı Tayini Yazı Örneği için TIKLAYINIZ

Ek Süre Talebi Yazı Örneği için TIKLAYINIZ

Yeminli Katip Görevlendirmesi Formu için TIKLAYINIZ

Şüpheli İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ

Şüpheli İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ

Müşteki İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ

Müşteki İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ

Tanık İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ

Tanık İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ    

Disiplin Özgeçmişi Talep Yazısı için TIKLAYINIZ

Örnek Soruşturma Raporu için TIKLAYINIZ

Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Talep Yazısı için TIKLAYINIZ

Raportör Görevlendirme Yazısı için TIKLAYINIZ

Soruşturma Sonucu Evrakı için TIKLAYINIZ

Ceza-Tebliğ-Tebellüğ Evrakı için TIKLAYINIZ