İdari Kadro

Daire Başkanı
Fisun ÇALIŞKAN
Uzman Yardımcısı
Gaye KARAKİRAZ
Memur
Nazlı Ceyda DORUK
Memur
Eda MADEN
Memur
Şükrü ATEŞ