Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma Kılavuzu Rehberi

Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma Kılavuzu Rehberi için TIKLAYINIZ

Akademik ve İdari Personel Disiplin Soruşturma Kılavuz Formları

 • Soruşturma Üst Yazı Örneği için TIKLAYINIZ
 • Soruşturma Dizi Pusulası için TIKLAYINIZ
 • Soruşturmacı Tayini Yazı Örneği için TIKLAYINIZ
 • Ek Süre Talebi Yazı Örneği için TIKLAYINIZ
 • Yeminli Katip Görevlendirmesi Formu için TIKLAYINIZ
 • Şüpheli İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Şüpheli İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ
 • Müşteki İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Müşteki İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ
 • Tanık İfadeye Davet Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Tanık İfade Tutanağı için TIKLAYINIZ    
 • Disiplin Özgeçmişi Talep Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Örnek Soruşturma Raporu için TIKLAYINIZ
 • Görevden Uzaklaştırma Tedbiri Talep Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Raportör Görevlendirme Yazısı için TIKLAYINIZ
 • Soruşturma Sonucu Evrakı için TIKLAYINIZ
 • Ceza-Tebliğ-Tebellüğ Evrakı için TIKLAYINIZ