Radyo, TV ve Sinema

Bölüm Amacı

Radyo, Televizyon ve Sinema  Bölümü dördüncü kuvvet olarak kabul edilen medyanın özellikle görsel ve işitsel alanlardaki etkinliği ile hareketli imgelerin sanatsal etkilerini akademik ve eleştirel alanlarda çalışmakta ve dinamik yapısıyla sürekli gelişerek önemli bir noktadadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü görsel ve işitsel iletişim süreçlerine hâkim, sanat ve teknolojiyi bir arada kullanan, yaratıcı, eleştirel, entelektüel ve uzman bireyler yetiştirmektedir.

 

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünde 4 yıllık eğitim öğretim süresince öğrenciler, Medya ve İletişim, Televizyon Yayıncılığı ve Programcılığı, Senaryo Yazımı, Radyo Yayıncılığı ve Programcılığı, Stüdyo Uygulamaları, Görüntü Tasarımı ve Fotoğrafçılık, Kısa Film Yapımı, Belgesel Film Yapımı, Kurgu, Görsel Efekt Tasarımı gibi alana yönelik uygulamalı derslerin yanı sıra Sinema Tarihi, Film Kuramları ve İletişimi, Film Dili gibi kuramsal dersler almaktadır.

Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri, iletişim alanındaki farklı kuram ve modelleri, eleştirel çalışmalar kapsamında yer alan yaklaşımlara ilişkin kuram ve yöntemleri kavrayabilen, içerisinde medyanın rol ve sorumluluklarının düzenlendiği anayasal çerçeveyi bilerek, fikir ve sanat eserleri üzerine kamusal düzenlemeleri takip eden, sosyal bilimler, iletişim ve sinema alanlarındaki gelişmeleri, yeni yaklaşımları, araştırma ve bilgileri takip ederek öğrenerek kendilerini geliştirebilen bireylerdir. İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri teknik ve akademik bilgilerin yanı sıra ekip çalışmasında uyumlu, yaratıcı ve özgün bireyler olarak sektörde yer almaktadır.

Radyo Televizyon Program Yapımcısı ve Yayıncısı, Sinema Üreticisi ve Uygulayıcıları; Radyo-Televizyon -Sinema alanının ilişkili olduğu kavramları değerlendirebilmekte ve diğer disiplinlerle bağlantılarını kurabilmektedir. Radyo televizyon sinema metinleri ve imajlarını oluşturabilmekte, görüntüleme ve yayınlama ekipmanlarını kullanabilmektedir. Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle yazılı ve görsel medya ile sinema arasındaki ilişkileri derinlemesine kavrayabilmektedir. Kurumsal ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılması gerektiğini kurgulayabilmektedir. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde sanatsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıların dinamiklerine ve bu dinamiklerin kavranmasına yönelik bilgiye sahip olabilmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile Radyo Televizyon Program Yapımcısı ve Yayıncısı, Sinema Üreticisi ve Uygulayıcısı unvanı kazandırır.

Öğrencilerimiz, radyo ve televizyon alanında faaliyet gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabildiği gibi tecimsel (ticari) olarak üretim sağlayan reklam, film yapım ve sosyal medya şirketlerinde, basın yayın ile ilgili olan departmanların tüm bölümlerinde görev alabilmektedir. Bunların yanı sıra bağımsız olarak senaryo yazımı ve yönetmenlik gibi sanatsal üretimlerde ya da film eleştirisi ve tarihi alanlarında yazar ve araştırmacı olabilirler. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer de yapabilmektedirler.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümündeki öğrencilerimiz çift ana dal programı ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilmektedir. Çift ana dal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

Radyo Televizyon ve Sinema Lisans Bölümünün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkânlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almasını sağlamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencileri Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bölümlere özel olarak verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

       Radyo –TV Program Yapımcılığı

·           Sosyal Medya Yayıncılığı

·           Metin Yazarlığı

·           Senaristlik

·           Kısa Film Yapımcılığı

·           Kameramanlık

·           Haber Editörlüğü

·           Kurgu Operatörlüğü

·           Ses Operatörlüğü

·           Teknik Yönetmenlik

·           Sanat Yönetmenliği

·           Görüntü Yönetmenliği

·           Temel Fotoğrafçılık Teknikleri

·           Mobil Fotoğrafçılık Uygulamaları

·           Sosyal Medya Yönetimi ve Reklamcılığı

Uygulamaların teknik alandaki önemi nedeniyle öğrencilerimiz stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu stajlarda öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımaları, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmeleri ve eğitim-öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamaları sağlanacaktır. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencileri, televizyon kanalları, reklam ajansları, sosyal medya ajansları, sinema setleri, radyo istasyonları, kamu ya da ticari alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların iletişim departmanları gibi medyanın birçok alanında staj yapma imkânına sahip olmaktadır.