Bölüm Hakkında

İç Mimarlık disiplini; bireysel veya toplu kullanım mekânlarını, kullanıcı profilinin anatomik, ergonomik-psikolojik, ekonomik, sosyolojik, kültürel yapısını ve beklentilerini göz önüne alarak işlevsel, sürdürülebilir ve estetik değeri yüksek çözümlerle tasarlamayı amaçlamaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü, özgün ve estetik değeri yüksek yaratıcı tasarımlar yapabilen, teknolojik gelişmeleri takip ederek konforlu yaşam biçimleri sunma becerisi kazanmış, uluslararası platformlarda yer alabilecek donanıma sahip, vizyonu geniş, çözüm odaklı tasarımcılar, iç mimarlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

İç Mimarlık bölümü 4 yıllık eğitim süresince uzmanlık alanı disiplinlerinin yanı sıra; farklı ve birbirini tamamlayan diğer disiplinlerde ilişkilendirilebilen kuramsal ve uygulamalı programları içerir. İç mimarlık programında yer alan Teknik Resim, Temel Sanat ve Sanat Tarihi Eğitimi, Mimarlık Bilgisi, Tasarım ve Mimarlık Tarihi, Mobilya Tasarımı, Tasarım Kuram ve Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Tasarım ve proje dersleri; sektörle bağlantılı projeler, seminerler, eğitim gezileri, söyleşiler ve uygulamalar ile desteklenen bir süreç olarak programlanmaktadır.

İç mimarlık mesleği, bilinenin aksine oldukça geniş bir faaliyet alanına sahiptir. Gün içerisinde ziyaret edilen ev, ofis, okul, hastane ve mağaza gibi günlük sosyal hayat içerisinde sık sık bulunulan birçok mekân; aslında insanların farkında olmadığı bir iç mimarın dokunuşu ile oluşturulmuştur. Farklı projeler ve farklı vizyon hedeflerine bağlı kalarak müşteri memnuniyetinin en yüksek olduğu meslek gruplarından biri olan iç mimarlık, bugün birçok farklı sektör içerisinde hizmetlerini sunmaktadır. Şüphesiz olarak diğer mimarlık meslek gruplarından kolayca ayrılan iç mimarlığın, bu farka sahip olmasının nedeni ise; sanatsal estetik ve tasarım olacaktır. İç mimarların faaliyet alanlarını oldukça genişleten estetik kaygısı; bulunduğu sektör ve sahip olduğu konsept fark etmeksizin, projeyi başarıya ulaştıran ilk etken olarak kabul edilebilir. Tasarım ve estetik kelimelerinin sosyal hayatımız için ne denli önemli olduğunu düşündüğümüzde, iç mimarlık faaliyet alanları hakkında genel bir düşünceye sahip olabiliriz. Bu nedenle günümüz dünyasında iç mimarlar; ev, daire, villa gibi yaşanılan alanların iç tasarımı, ofis ve çalışma alanları; havaalanı, santral veya istasyonlar gibi ulaşım birimleri, alışveriş merkezleri, mağaza ve dükkanlar, bankalar, konseptine göre değişiklik gösteren fuar tanıtımları, oteller; hastane, okul gibi günlük hayatımızın zorunlu kıldığı sosyal alanlar ve sayamadığımız daha birçok mekânda, iç mimarlar başarı ile sonuca ulaşmaktadır. Bir tatil köyü projesinden, o tatil köyünün içindeki bir villaya; villanın iç tasarımından, bir odada bulunan koltuğun tasarımına kadar ince bir özveri ile çalışan ve dokunuşlarını gerçekleştiren iç mimarlık mesleği; bu nedenle geleceğin tasarımcıları olarak da adlandırılır. Çalışma hayatı içerisinde önemli bir yere ve pozisyona sahip olan iç mimarlar; kendi uzmanlık alanlarına ve çalışma stillerine göre farklı sektörlerde görev alabilmektedir. Bu o kadar geniş bir çalışma ağı sunar ki, bugün birçok iç mimar; mobilya üretim direktörü, mağaza satış danışmanı, proje yöneticisi, ofis iç mimarı ve saha iç mimarı olarak mesleğini icra edebilmektedir. Bu nedenle küçük esnafından büyük şirketlere kadar projeyi başarıya ulaştıracak tüm donanımı sunarak konsepti belirlenen bir mekânı, istenen amaca en uygun hale getirmek ve sanat estetiğinin sunduğu ahenk bozulmadan ulaşmak amacı ile her gün milyonlarca kişi, bir iç mimarlık ofisine başvurmaktadır.

İç Mimarlık programını tercih ederek sektörde İç Mimar olarak çalışmak isteyenler;

• İç mimarlık disiplini kapsamındaki konulara ilgili,

• Tasarım yapmayı seven, tüm sanat dallarına ilgi duyan,

• Estetik yönü gelişmiş,

• Araştırmacı,

• Problemlere çözüm odaklı yaklaşım sunan,

• Hayal kurabilen, biçimleri zihinde canlandırabilme becerisi olan, renkleri ayırt edebilen,

• İnsan ilişkileri kuvvetli,

• Algısı açık, çevreye duyarlı, yenilikçi,

• Etik değerlere saygılı, bireyler olmalıdır.

Hemen her meslek grubunda olduğu gibi iç mimarlık mesleğinde de görev ve sorumluluklarını belirleyen birçok unsur yer almaktadır. Bu etkenlerden ilki, iç mimarın uzmanlaştığı ve faaliyet gösterdiği sektör olacaktır. Bir iç mimar, eğitimini aldığı ve uzmanlaştığı alana göre çalışma hayatını şekillendirerek, buna uygun bir meslek grubuna dahil olmaktadır. Proje ofisi, ahşap/mobilya üretimi, inşaat firması, kamu ve devlet kurumları gibi farklı çalışma alanlarında görev alan iç mimarların görev ve sorumlulukları, diğer meslektaşlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Bununla birlikte iç mimarın görev aldığı proje de, iş zamanı boyunca iç mimarların görevlerini belirleyen ikinci önemli etken olarak kabul edilmektedir. Projenin bulunduğu sektör, müşteri isteği ve şartlar; proje devamı boyunca iç mimarların sorumluluk alanını belirleyen en önemli faktörlerdendir. İç mimarların meslek hayatı boyunca genel olarak taşıdığı görev ve sorumluluklar şunlardır;

Proje amacı, bütçesi ve hedeflerine en uygun planı ve programı yapmak.
Mekân içerisindeki alan verimliliğini üst düzeye çıkaran bir düzene sadık kalmak.
Elektrik ve aydınlatma gibi altyapı hizmetlerine ait bir tasarım planı oluşturmak.
Hedeflenen projeye en uygun bir ambiyansa ulaşabilmek adına; duvar kaplaması, yer döşemesi gibi fon planları tasarlamak.
İstenilen konseptin sınırlarını iyi bilerek, buna uygun mekân içi eşya ve dekorasyon aksesuarlarını tercih etmek.
Önceki aşamalarda tasarlanan ve oluşturulan tüm planları, bilgisayar ortamına taşıyarak günümüzün son teknolojisinden yararlanmak. 
Proje eksizlerini tamamlayarak kat planı gibi detayları projeye işlemek.
Tüm etkenleri hesaba katarak projenin tamamlanma süresini belirlemek.
Proje tamamlanma süresinin kalıcı olarak kullanılabilmesi adına bir zaman çizelgesi oluşturmak.
Zaman çizelgesinin verimli olabilmesi için, bu süreye bağımlı kalarak personel koordinasyonunu sağlamak.
Tüm değişkenler ve planların belirlenmesinin ardından, projeye ait son gider bütçesini hesaplamak.
Projenin devamı boyunca bir eksik veya ihtiyaç belirlenmesi halinde istek/öneride bulunmak.
Proje tamamlanana dek mekân sahibi ile iletişimde olmak ve proje bittikten sonra dahi müşteri ile iletişimi kesmemek.
İş süresi boyunca proje içerisinde yer alan tüm personel ile sağlıklı ve seviyeli bir iletişim sürecine sahip olmak.
Geleceğin mesleklerinden biri olan iç mimarlığa dair son çıkan yenilik ve gelişmeleri sık sık takip etmek.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümündeki öğrencilerimiz çift ana dal programı ile Mimarlık ve Psikoloji gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

İç Mimarlık Bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilmektedir. Çift ana dal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bölümlere özel olarak verilen sertifika programları ile desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar mevzuat güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında uluslararası alanda ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

Sertifika Programları: 

. Autocad Eğitimi

. Sketchup Eğitimi

· İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

· Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

. Photoshop Eğitimi

· Aydınlatma (Dalux) Simulasyon Programı Eğitimi

· Proje Yönetimi Eğitimi

Uygulamaların teknik alandaki önemi nedeniyle öğrencilerimiz stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Bu stajlarda öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımaları, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmeleri ve eğitim-öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamaları sağlanacaktır. İç Mimarlık Bölümü öğrencileri, İç Mimarlık / Mimarlık ofis, firma ve şantiyelerinde staj yapabilirler.

İç Mimarlık Bölümünün eğitim dili Türkçedir. (YÖK’ün zorunlu tuttuğu) Genel İngilizce dersleri uzaktan eğitim ile verilmektedir. Genel İngilizce seviyeleri CEFR’e göre B1 olan öğrenciler, İ.R.Ü. Sürekli Eğitim Merkezi altında yürütülen Kariyer İngilizcesi derslerini talep edebilmektedirler. Kariyer İngilizcesi dersleri öğrencilerin alanlarına ait bilgiyi uluslararası dilde takip edebilmesi ve yurt dışı iş imkânlarını araştırabilmesinin yolunu açar.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde öğrencilerin yurt dışındaki üniversitelerde eğitim almasını sağlamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.