Bölüm Hakkında

Mühendislik alanlarında iki+iki=dörttür ve bu değiştirilemez. Lakin mimarlıkta iki+iki=beş dediğinizde, estetik duruyorsa o beştir. Yani: Mimarlıkta özne de nesne de sizsiniz. Yaratıcılığınız çok önemli, dünyayı değiştirebilirsiniz. Yeni şeyler yaratmak sizin elinizde.

Dünyanın en eski mesleği olarak kabul edilen Mimarlık; yapı sektörünün de ayrılmaz bir parçasıdır. Yapı sektörü ise, tüm dünya ülkelerinde en büyük sektör olup, diğer sektörlerin de itici gücü olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, mimarlık, geçmişin birikimleri ile geleceği hazırlayacak, gelecekte yaşanacak kaliteli yaşam çevrelerini oluşturacak, vizyon sahibi bireylerin mesleğidir.

 

 Bir eylem olarak insan faaliyetlerini barındırmak amacı ile uzayın ve çevrenin düzenlenmesidir. Ders programında birçok uzmanlık alanından beslenen ve deneyimli akademik kadrosu ile mesleğinde yetkin, sosyal sorumluluk sahibi, eleştirel düşünceye açık, yaratıcı ve gündemi takip ederek geleceği planlayan mimarlar yetiştirmeyi hedefler. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan ders programı, teorik ve uygulama çalışmalarının yanında, atölye çalışmaları, tarihi çevre ve arazi gezileri, mesleğinde başarılı mimarlar ile sohbetlerle desteklenmektedir.

Mimarlık bölümü 4 yıllık eğitim süresince, uzmanlık alanları dışında, bu alanları desteklemek amaçlı pek çok seçmeli ders barındırmaktadır. Tüm bunların yanında, gelişen ve değişen teknolojiyi takip etmek ve bu doğrultuda ilerlemek isteyen öğrencilere bir taban hazırlamak amacıyla programda bilgisayar destekli tasarım dersleri bulunmakta ve bu sayede öğrencilere dijital ortamların kullanımında da yetkinlik kazandırılmaktadır. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık bölümü öğrencilerinin eğitimi, yaratıcı düşünce ve çizim becerisini temel alan bir metot olmasının yanında, farklı disiplinler ile beslenen bir eğitim oluşturarak, verimli hale getirmektedir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümündeki öğrencilerimiz, çift ana dal programı ile “İç Mimarlık”, ve “İnşaat Mühendisliği” gibi ilgili yönetmelik uyarınca tercih edebileceği bölümlerde dönem uzatmaksızın iki farklı alanda lisans diploması alma hakkına sahiptir.

Mimarlık bölümü lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencimiz, üniversitemizdeki farklı bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan dal programlarıyla farklı bir alanda bilgilerini arttırarak sertifika alabilirler. Çift ana dal ve yan dal imkânları ile öğrencilerimiz, eğitim gördükleri dönem içerisinde kendilerini geliştirerek, yeterliliklerini diploma ve sertifika ile belgeleyebilmektedirler.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları, her yıl kontenjan dahilinde öğrencilerini yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelere yollamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir. Bunun yanında İAESTE ile yurtdışında staj imkanı sağlanmaktadır.

Mimarlık lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir.

İyi bir mimar, hem sanat ve sosyal bilimlerle ilgili, hem de iş hayatının özelliklerini tanıyan kişidir. Bu nedenle kişinin üstün bir genel akademik yetenek yanında uzay ilişkilerini görebilme (cisimlerin uzayda alacakları durumları göz önünde canlandırabilme), düzgün şekil çizebilme gücüne sahip, yaratıcı bir kimse olması gereklidir. Ayrıca kişinin iş-ticaret konusunda bilgili, başka insanlarla iş birliği yapabilmek için uyumlu bir kimse olması çalışma hayatında başarısını artırabilir.

•Mimar; yaratıcı, eleştirel düşünceye açık ve gündemi takip eden bir birey olmalıdır.

•Sadece mimarlık alanından değil, fotoğraf, sinema, edebiyat gibi farklı alanlardan da beslenmelidir.

•Günümüzün teknolojisini takip etmeli ve geleceğin teknolojik gelişmeleri için öncü olmalıdır.

•Bunlarla birlikte, mimarlar yeni gelişmeleri tasarım alanında takip etmeli ve kendini sürekli güncel tutmalıdır.

Mimarlar, kendi alanlarında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgiye hakim olur, sorunlara çözümler sunabilir. Mimarlık ve diğer disiplinler arasındaki ilişkiyi anlayabilmekte ve iş birliği yaparak uygulamaya sunabilir. Mimari proje çizim ve sunumu için gerekli olan bilgisayar tabanlı bilişim teknolojilerini kullanabilmektedirler. Özgün mimari proje tasarlayabilen mimarlar, görsel-yazılı sunum için gerekli bilgileri edinerek kendilerini geliştirmeye devam edebilmektedir.

Mimarlık bölümü mezunları, lisansüstü eğitimlerini tamamlayarak akademik alanda görev alabilmektedir. Yapı fiziği, mimari tasarım, bilgisayar ortamında mimarlık, rölöve, restorasyon konularında veya yapılarda herhangi bir malzemenin kullanımı konusunda uzmanlaşabilmekte, belediye bakanlıklarda yönetici kadrosunda çalışabilmektedir. Ayrıca, meslek mensuplarından bir bölümünün çeşitli bina türleri üzerinde uzmanlaştıkları görülmektedir.

Mimarlar, inşaat firmalarında, işletmelerin mühendislik mimarlık bürolarında çalışabilirler.
Ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Vakıflar Genel ve Bölge Müdürlükleri, Kültür Bakanlığı, İller Bankası, Belediyeler gibi kamu kuruluşları yanında özel şirketlerde de çalışabilir ve büro açabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde ve meslek eğitim merkezlerinde İnşaat Teknolojisi alanının Mimari Yapı Teknik Ressamlığı, Statik vs. ortak ve dal derslerini vererek öğretmenlik yapabilirler. Üniversitelerde akademisyen olabilirler.
Mimarlık alanında bilgisayar kullanımı ve teknolojik gelişmeler, çizim, fiyat belirleme ve hesaplama işlemlerini kolaylaştırsa da bu alanda yabancı dil bilen, bilgisayar kullanabilen elemanlara ihtiyaç vardır.
Mimarın öğrenim hayatında ve daha sonra da yarışma projelerine katılması, kariyerine büyük katkı sağlar.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, eğitim süresi boyunca Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde verilen sertifika programlarıyla desteklenmektedir. Verilecek sertifikalar, mevzuat program güncellemelerini takip etmektedir. Sertifika programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyet aşamasında ihtiyaç duyulan donanıma sahip olarak, profesyonel iş hayatına geçiş yapar.

• İhale Dosyası Hazırlama

• Temel Autocad Eğitimi

• Proje Yönetimi

• İç Mekanda Isı ve Isı Yönetmelikleri

• Toplam Kalite Yönetimi

• Yaklaşık Maliyet Hazırlama