Prof. Dr. Neşe ATİK

Dekan V.

 

Dr. Öğr. Üyesi Bahar ATMACA DEMİR

Dekan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN

Dekan Yardımcısı