Dekanın Mesajı

Dekanın Mesajı

Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültemizde öğrencilerimizin sporun çeşitli alanlarında yetkin, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayabilecek donanıma sahip, AR-GE çalışmaları yapan, meslek etiğinin bilincinde, aklı, vicdanı hür spor insanları olarak mezun olması hedeflenmektedir. Ayrıca Üniversitemizin temel ilkeleri olan toplumun ihtiyaçlarına duyarlı, diğer paydaşlarla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi hizmete dönüştüren, idari, mali ve bilimsel açıdan özerk üniversite modeli benimsenmektedir.

Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, öğrencilerini meslek etiği ve mesleğin temel teorik bilgilerinin özümsenmesinin yanı sıra toplumsal ve teknolojik yansımaları ile yetiştirilmesine önem vermektedir. Spor Bilimleri Fakültemizin ortaya koyacağı kaliteli eğitimin dışında çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve rekreasyonel etkinlikleri ile öğrencilerine keyifli bir eğitim hayatı sunan modern, çağdaş bir eğitim kurumu olarak içinde bulunduğu çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine destek veren, aynı zamanda üretim ve çekim merkezi olan bir eğitim kurumudur. Öğrencilerimize özünde insan olmanın bilinci ile dijital teknoloji devrini birleştiren, çağın olanaklarının en iyi şekilde kullanıldığı eğitim ve öğretim ortamından yararlanarak geleceğe projeksiyon tutacak imkanlar sağlamak en önemli görevimizdir. Ayrıca üniversitemiz spor alanındaki çeşitli iş birlikleri ile henüz öğrenciyken iş yaşamına hazırlamakta ve geleceklerini usta eller ile birlikte kurgulayacak alanında profesyonel akademisyenlerle çalışmaktadır.

Prof. Dr. H. Can İKİZLER
DEKAN