Spor Yöneticiliği Bölümü

Bölüm Hakkında

İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, öğrencilerine 4 yıllık eğitim sonunda lisans diploması ile “Spor Yöneticisi” unvanını kazandırır.

Spor Yöneticisi unvanı alan lisans mezunları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde, kamu ve özel kuruluşlarda spor yöneticisi olarak, amatör ve profesyonel spor kulüplerinin idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak, özel spor tesisleri ve işletmelerinde, toplumsal yaşam içinde spor faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamasında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında, ayrıca turistik otel, motel ve işletmelerinde serbest zamanı değerlendirme ve spor organizasyonları düzenleme görevleri alabilirler. Ayrıca üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları, Spor Bilimleri Fakültelerinde öğretim elemanı olarak istihdam edilirler. Mezunlar, lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilmektedir. Pedagojik formasyonun tamamlanması koşulu ile mezun öğrencilerin beden eğitimi öğretmenliği yapma fırsatı da bulunmaktadır.

Rumeli Eğitim Metodundan yararlanan öğrencilerimiz yan dal ve çift ana dal imkanlarını kolaylaştıran, mesleki hayatta kazanç ve tercih edilebilirlik sağlayan ilave sertifika programlarından faydalanabilir.

Mezunlarımıza ulusal iş imkanlarının yanı sıra uluslararası alanda çalışabilmelerini sağlayacak Pratik Mesleki İngilizce Eğitimi verilmektedir. Dil ve İçerik Bütünleştirilmiş Eğitim (DİBE) metodunun uygulandığı İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde yoğun mesleki pratik yabancı dil eğitimi, seçmeli olarak ders programında mevcuttur.

 

Bölümümüz, teorik ve uygulamalı eğitim-öğretim müfredatıyla, öğrencilerin birçok alanda bilgi sahibi olmasını, spor organizasyonlarının iç ve dış çevre analizini yapabilme, problemlerini çözme ve değişen şartlara uygun kararlar alıp uygulayabilme, spor kültürünün kazanılması, olimpizm ve fair play felsefesinin benimsenmesi, spor ve sporla ilgili organizasyonların belli bir alanında uzmanlaşmak ve bunun topluma anlatabilme ve yayma becerisini kazandırabilmek amacıyla yönetim bilimleri ağırlıklı, insan davranışları, hukuk, finans, işletme, sağlık, medya ve iletişim, bilişim teknolojileri, pazarlama ve girişimcilik dersleri gibi müfredata sahip olup üst düzeyde yetişmiş bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

Spor Yöneticiliği bölümünü tercih ederek sektörde Spor Yöneticisi olarak çalışmak isteyenler;

  • Spora ilgisi ve yeteneği olan,
  • İletişim becerisi ve ikna kabiliyeti yüksek,
  • Takım çalışmasının gerekliliklerinin farkında,
  • Yönetim ve zaman kullanma becerileri gelişmiş
  • Organizasyon becerisine sahip
  • Koçluk, liderlik, mentorluk ve analitik düşünme becerilerine sahip olanlar bu bölümde başarılı olacaklardır.

Bölüm mezunu olan öğrencilerimiz, akademik kariyerlerine devam etmek isterlerse yüksek lisans ve doktora programlarında eğitimlerini sürdürebilmektedir. Bunun yanı sıra yabancı dil bilgilerini üst seviyeye taşıyarak mesleklerini uluslararası alanlarda da gerçekleştirme şansı bulabileceklerdir.

Spor sektörünün en önemli bileşenlerinden olan spor yöneticiliği birçok bilgi alanını bünyesinde barındırmaktadır. Sektörel gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve taleplere yönelik projeler hazırlamakta, mevcut ve potansiyel sorunların çözümüne katkıda bulunmakta, alandaki yenilikleri takip ederek gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük akademik araştırmalar yapmaktadır.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunları,

* Üniversitelerde,

* Yerel yönetimlerde,

* Amatör ve profesyonel spor kulüplerinde,

* Spor Federasyonlarında,

* Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında,

*Millî sporcular Milli Piyango ve Spor Toto kurumlarında spor uzmanı olarak çalışırlar. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organize edilmesinde görev alabilirler.

Spor Yöneticiliği lisans bölümünün eğitim dili Türkçe’dir. “Kariyer İngilizcesi Dersleri” öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR’e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir. 

Spor Bilimleri Fakültesi, İstanbul Rumeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yönetilen değişim programları kapsamında her yıl kontenjan dâhilinde öğrencilerini yurt içi ve dışındaki üniversitelere yollamakta ve protokol kapsamında paydaş üniversitelerden öğrenci kabul etmektedir.

Uygulamaların teknik alandaki önemi nedeniyle öğrencilerimiz stajlarını başarıyla tamamlamak zorundadır. Bu stajlarda öğrenim gördükleri bölümler ile ilgili iş alanlarını tanımaları, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmeleri ve eğitim-öğretim yoluyla edindikleri bilgi ve becerileri pratik çalışma yaparak uygulamaları sağlanacaktır. 

Fakültemizin hem resmi ve özel spor kuruluşları hem de çeşitli STK’larla imzalamış olduğu iş birliği protokolleri öğrencilerimize mesleki alan uygulamasını gerçekleştirebilecekleri çok geniş seçenekler sunmaktadır.