İngilizce Hazırlık Programları

Üniversitemiz iki farklı Hazırlık Programı seçeneği sunar. Biri Zorunlu iken diğeri öğrencilerimizin İsteğe Bağlıdır.

 

ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI

Psikoloji bölümü öğrencilerimiz için açılan Zorunlu İngilizce Hazırlık Programımız öğrencilerimize gerekli temel becerileri kazandıracak, küreselleşen dünyada ve kendi kariyerlerinde dili akıcı bir şekilde kullanmalarını sağlayacaktır. Haftada 25 ile 30 ders saati arası olan program her ders için 45 dakikadan oluşmaktadır. Her dönem iki vize, bir yıl- sonu sınavı ve üç sözlü sınavı içerir. Temel dil becerilerini kullanmanın yanı sıra, dil için gerekli olan konuşma, yazma, dinleme, okuma ve dil bilgisi derslerini içerir. Öğrencilerimizin derslere devam ettiği süre boyunca dili anlaması, anladığını ifade edebilmesi, yazabilmesi ve daha bölümüne geçmeden o bölümle ilgili akademik okuma parçaları üzerinde çalışma yapabilmesini hedeflemektedir. Bunun yanı sıra dil becerilerini hem günlük hayatta hem de makale yazarken kullanabileceklerdir.


İSTEĞE BAĞLI İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

Lisans ve Önlisans öğrencilerimiz bölümlerine geçmeden önce İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programına devam edebilirler. İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Programı, öğrencilerimizin ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir şekilde karşılamak için tasarlanmıştır. Haftalık ders programı 25 ile 30 saat arası olan programdan oluşmaktadır ve dil bilgisi, akademik okuma, dinleme, konuşma ve yazma derslerini içermektedir. Her dönem iki vize, bir yıl-sonu sınavı ve üç sözlü sınavı içerir.