İngilizce Hazırlık Programı İle İlgili Bilgilendirme

AKADEMİK KADRO
Üniversitemiz Hazırlık Programlarında görev yapan öğretim görevlilerimiz akademik eğitimleri dışında yıllarca hazırlık okullarında çalışmış, İngilizce eğitim alanında yurt içi ve yurt dışında farklı teknik ve metodoloji üzerinde de eğitimlere katılmış ve sertifikalara da sahip uzmanlardır.


ÖLÇE VE DEĞERLENDİRME
Öğrenciler yapılan yerleştirme sınavı sonrasında uygun bir seviyeye yerleştirilip derslerine devam ederler.


SEVİYE TESPİT SINAVI
Öğrencilerin bilgisi doğrultusunda hangi dil seviyesinde olduklarının tespitinin yapıldığı sınavdır. Üniversitemizde seviye belirleme sınavı iki aşamalıdır. Birinci aşamada öğrenciler çoktan seçmeli soruları cevaplarlar. Bu sınavda 70 ve üstü alan öğrenciler makale yazma sınavına girerler. Sınav sonrasında öğrenciler uygun oldukları sınıflara yerleştirilip derslere devam ederler.


SINAVLAR
Her iki İngilizce Hazırlık Programı için iki vize, bir yıl-sonu sınavı ve üç sözlü sınavı her iki dönemde de yapılacaktır.
Sınav tarihlerine üniversitemizin hazırlık programları için oluşturulan akademik takvime web sitesinden ulaşılabilinir:

SENE SONU GEÇME NOTU
Her iki Hazırlık programı için geçme notu 70 dir.


KİTAPLARIN TEMİN EDİLMESİ
Kitapların temini ile ilgili duyuru web sitemizden yapılacaktır.


DANIŞMANLIK SİSTEMİ
Dönem başında her sınıfa bir danışman hoca atanır ve öğrencilere gereken bilgilendirmeler zamanında yapılır.


SAĞLIK RAPORU VE MAZERET SINAVI
Öğrencilerin ara sınavları yerine mazeret sınavına girebilmeleri için geçerli bir sağlık raporu sunmaları gerekmektedir. Bu nedenle, sadece ara sınavlar için mazeret sınavları vardır.
Final sınavını kaçıran öğrenciler bütünleme sınavına girebileceklerdir. Bütünleme sınavlarında sağlık rapora gerek yoktur.


DEVAMSIZLIK
Her iki hazırlık programı için her iki dönem boyunca devamsızlık hakkı % 15 dir. Dersler başladığında öğrencilere hocaları tarafında daha fazla bilgi verilecektir.


AKADEMİK TAKVİM
Her iki hazırlık programı ile ilgili akademik takvime web sitemizden ulaşılabilir.


KARİYER İNGİLİZCESİ" DERSLERİ
"Kariyer İngilizcesi" dersleri öğrencilerin eğitimlerine ana dilde devam ederken uluslararası ölçekte kariyer edinebilmeleri için alanlarına özel İngilizce bilgisine sahip olmalarını amaçlar. Öğrencilerin bölümlerindeki alan derslerinde öğrendikleri konuları kapsayan İngilizce yazılmış metinleri okuyup anladıkları derslerdir. Her bölüme özel seçilmiş metinler bölüm hocaları tarafından önerilmiştir. Her alanın sık kullanılan İngilizce kelimeleri ve terminolojisi, okuma metninin içeriğine dayandırılarak öğretilir. Metnin içeriğinin anlaşılmasında yaşanabilecek dil ile ilgili problemler varsa ele alınır. Bu yüzden dersi alacakların Genel İngilizce dil seviyesinin CEFR'e göre en az B1 olması istenir. Derslere her yıl devam eden öğrencilerin alanlarında İngilizce yazılmış kitap ve makaleleri rahatlıkla okuyup anlayabilmesi hedeflenmiştir.
B1 Seviye Belirleme Sınav tarihi duyurusu web sitemizden yapılacaktır.