İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi - 1

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

(Istanbul Rumeli University Journal of Social Sciences)

Cilt 1, Sayı 1

Tam Sayı Dosyası

Cilt: 1 Sayı: 1 Makaleleri

HISTORICAL PROCESS OF POLITICAL AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN TURKEY AND ROMANIA - Uğur Türkyılmaz & Gülden Kıvırcık - PDF

ALGILANAN KENT VE KURAMSAL KENT NİTELİKLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME - Mete Korhan Özkök - PDF

SEÇMEN DAVRANIŞININ KURAMLAR, SEÇİMLER VE ÇEŞİTLİ ARAŞTIRMALAR ÜZERİNDEN ANALİZİ - Çağlar Özdemir - PDF

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPAY ZEKÂ POLİTİKALARININ KÜRESEL TEKNOLOJİ DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ - Tolga Erdem & Cengiz Özbek - PDF

SİVAS İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN TEKSTİL FİRMALARININ İNSAN KAYNAKLARI FONKSİYONLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA - Cansu Tunahan - PDF

DARFUR SORUNU’NUN NEDENLERİ VE ULUSLARARASI BİR HUKUK SORUNU’NA DÖNÜŞMESİ -  Abdullah Torun & Çisem Doğan - PDF

 

T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi (e-ISSN) olarak yayınlanan akademik, bilimsel, hakemli dergidir. (2792-016X)

 

            Yayın Aralığı ve Dili: Yılda iki sayı ve gerekli durumlarda en fazla bir özel sayı yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

 

            Hakemlik: Gönderilen metinler kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Hakemler, ilgili alandan seçilir ve Hakemlik Formu gönderilir. Hakemler, 5 iş günü içerisinde metni incelemeyi kabul veya ret eder. Hakemliğin kabul edilmesi durumunda, 20 iş günü içerisinde değerlendirme gönderilir.

 

            Hakem Listesi (Danışma Kurulu): Her sayıda, o sayıda yayınlanan ve/veya yayınlanmayan çalışmalar için hakemlik yapanlar listelenir. Bu liste her sayıda değişiklik gösterecektir.

 

Yayınlanabilecek Metin Türleri:

            Araştırma Makalesi                                                   Derleme Makale

            Tam Metni Yayınlanmamış Bildiriler                        Tezlerden Üretilmiş Makaleler

            Kitap Eleştirileri

 

            Kapsam: Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, davranış bilimleri, tarih, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, iletişim bilimleri ile bunların alt dallarındaki bilimsel eserler yayınlar.

 

     Ücretlendirme: Çalışmasını gönderen yazar(lar)dan ödeme talep edilmez ya da ödeme yapılmaz. Yazar(lar), çalışmalarının yayınlanması durumunda telifi İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi’ne devretmiş olur.

 

Yazım kuralları için tıklayınız: Yazım Şablonu

  Telif Sözleşmesi için tıklayınız: Telif Sözleşmesi

Hakem Öneri Formu için tıklayınız: Hakem Öneri Formu

 

Yazar(lar), çalışmalarını [email protected] adresine göndermelidir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, Konu kısmına İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Talebi yazılmalı ve tam metin ile telif sözleşmesi eklenmelidir.