Yönetim Kurulu

ADI SOYADI GÖREVİ
Prof. Dr. Mustafa KARA Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ali DENİZLİ Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Arş. Gör. Tarkan ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Emre Feyzi ÇOLAKOĞLU Müdür