Academic Staff

Head of Department
Lecturer Murat Alper GÜVEN
CV Görüntüle
Asst. Prof. Dr. Melih Can KORKMAZ
CV Görüntüle
Asst. Prof. Dr. Bülent TATAR
CV Görüntüle
Lecturer Ozan ERSARAÇ
CV Görüntüle
Head of Department
Lecturer Sevcan BATTAL
CV Görüntüle
Lecturer Mustafa Oğuzhan ERCAN
CV Görüntüle
Lecturer Selin GÖKMEN
Head of Department
Lecturer Gamze YETGİN
Lecturer Abdullah YAVUZ
CV Görüntüle
Lecturer Burcu GÜLDÜREN
CV Görüntüle
Head of Department
Lecturer Yiğit Er YİĞİT
CV Görüntüle
Lecturer Reyhan KESGİN ÜZEN
CV Görüntüle
Lecturer Merve ÇEVİK GÜNGÖR
CV Görüntüle
Lecturer Dila EVLİYAOĞLU
CV Görüntüle
Lecturer Kıvanç İLHAN
CV Görüntüle
Lecturer Sinem KARADUMAN
CV Görüntüle
Lecturer Ergin AKIN
CV Görüntüle
Head of Department
Lecturer Serap DAŞ
CV Görüntüle
Lecturer Alper GÜRCAN
CV Görüntüle
Lecturer Ahmet Türk
CV Görüntüle
Lecturer Melek CEYLAN
CV Görüntüle
Lecturer Şebnem TAMER
CV Görüntüle
Lecturer Cemil GÜNERİ
CV Görüntüle
Lecturer Fatma Meltem AY
CV Görüntüle
Head of Department
Lecturer Emrah ÖZDEMİR
CV Görüntüle
Lecturer Oğulcan USUFLU
CV Görüntüle
Lecturer Fahri YILMAZ
CV Görüntüle
Lecturer Gürhan GÜNGÖRDÜ
CV Görüntüle
Lecturer Furkan İŞBİLEN
CV Görüntüle
Lecturer Osman İlker AÇIKGÖZ
Lecturer Doğukan BAYESEN
CV Görüntüle
Lecturer Ataberk ÇELİK
CV Görüntüle
Lecturer Enis Edip AKICI
CV Görüntüle
İbrahim Gül
Emel Balcı
Aykut Batur