İstanbul Hasköy Örneğinde Tsunami Farkındalığının Değerlendirilmesi Paneli

02 Oca, 2024

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içinde kalan kısmında meydana gelecek olası deprem sonucu tsunami oluşacağı ve Marmara kıyılarını etkileyeceği düşünülmektedir. Nitekim yerel idare tarafından ilgili alanlara bilgilendirme ve uyarı levhaları yerleştirilmiştir. Kent içinde trafik işaretleri ile birlikte yer bulan tsunami uyarı levhaları kentli için önemli yeni bir gündem konusudur. Tabelaların sokakta ne şekilde algılandığının tespiti gelecekte etkilenecek bölgelerde yaşayanların güvenliği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu  bağlamda panel, söz konusu levhalara ve bunların kentli tarafından algılanış biçimini gündeme getirerek, olası tsunami tehlikesine karşı bir farkındalık getirmektir.