Merkezin Faaliyet Alanları

a) Toplum sağlığını korumak üzere sağlıklı yaşam konusunda insanları bilgilendirmek, olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, hareket ve egzersizin bireysel yaşamın parçası haline gelmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

b) Üniversitenin Merkezin amacına yönelik öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Özel gereksinimli ve engelli bireylere yönelik egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

e) Değişik spor dallarına yönelik fiziksel uygunluk (performans analizi ve sağlık boyutlarında) tarama çalışmaları yapmak ve her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek.

f) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

g) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

ğ) İç ve dış paydaşlar ile bölge halkına danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti verecek laboratuvar, ünite ve merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri iktisadi işletme ile bağlantılı olarak işletmek ya da işlettirmek.

h) Merkezin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse ilgili mevzuat doğrultusunda amaca uygun büro, işyeri, bina, araç ve benzeri kiralamak.