Mali İşler Daire Başkanlığı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mali İşler Daire Başkanlığı, üniversitemizin mevcut kaynaklarının şeffaf, etkin ve verimli olarak kullanılması ve denetlenmesi ile hizmet kalitesinin artırılmasını; iş akışının mevcut yasalar ve mevzuat dahilinde planlanması ile görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasını hedeflemektedir. Gelişen teknolojiye uyum sağlayan, çağdaş, yenilikçi, ekip ruhuna sahip, çözüm odaklı ve alanında uzman personel kadrosu ile üniversitemizin vizyonu ve misyonu ışığında gelişimine katkı sağlamaya görev edinmiş bir idari birimdir.

Genel Muhasebe: Tabi olduğumuz vergisel yükümlülüklere esas matrahın belirlenebilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri gereği, tüm finansal işlemleri kayıt altına almakta, kurumun mali ve finansal yapısını ölçümlemeye yarayan verileri oluşturmaktayız.

Yönetimin, gerçekleşen gelir gider analizi ve ileriye dönük planlama yapmasına yardımcı olacak yönetim muhasebesi verilerinin sağlıklı ve kolay üretilebilmesi için, süreç analizi çalışmaları yaparak mali analiz ve raporlamalar sunmaktayız.

Kurum'un aktiflerinin korunması amacıyla, mali ve finansal kontrol ve denetim faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

Öğrenci Muhasebesi: Öğrenim ücretlerinin tahsili, kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemlerinin tamamlanması; taksit, burs, iade gibi öğrencilerle ilgili tüm mali işlemler, Mali Mevzuat, Yüksek Öğretim Mevzuatı ve İstanbul Rumeli Üniversitesi İç Mevzuatına göre Öğrenci Muhasebesi tarafından gerçekleştirilmektedir.