Erasmus Koordinatörlüğünün Misyonu ve Çalışanları

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus Ofisinin misyonu üniversitemiz ve yabancı yüksek öğretim ve araştırma merkezleri arasında öğrenci ve personel hareketliliği, proje ve benzer faaliyetlerin hayata geçirilmesi, idare edilmesi ve koordine edilmesidir.

Erasmus Ofisimiz diğer ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarıyla çok yönlü ve nitelikli işbirliği faaliyetleri gerçekleştirerek akademik, mesleki ve kültürel kazanımlar sağlamayı ve üniversitemizin uluslar arası düzeyde saygın bir yüksek öğrenim kurumu haline dönüşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÖZTÜRK Erasmus+ Kurum Koordinatör V. [email protected]
Erasmus Ofisi 2. Kat / A - 244 Numaralı Ofis [email protected]