İstanbul Rumeli Üniversitesi Tarım, Hayvancılık ve Gıda Uygulama, Teknoloji ve Araştırma Merkezi, 13 Eylül 2020 tarih ve 31243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği ile faaliyete başlamıştır.

 

Merkezin Amaçları

a) Merkeze ait alanlarda yürütülen araştırma ve üretim faaliyetlerinin planlı, verimli ve koordineli şekilde gerçekleşmesine imkân vermek.

b) Üretim ve araştırmalardan elde edilen ürünleri ilgili mevzuat hükümlerine göre satmak ve değerlendirmek.

c) Tarımsal faaliyetlerle ilgili tüm alanlarda ortaya çıkan yenilikleri takip ederek uygulamaya aktarmak, etüt, planlama, araştırma ve eğitim çalışmaları yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek.

ç) Akademik birimlerle, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde projeler hazırlamak, araştırma faaliyetlerinde bulunmak, ortak veya iştirakçi olarak projelerde yer almak.

d) Öğrencileri tarımsal üretime dayalı hammadde üretimi konusunda eğitmek.

e) Disiplinler arası proje fikirlerinin ve farklı disiplinlerden gelen öğrenci-akademisyen-sanayi işbirliği projelerinin üretilmesine imkân sağlamak ve üretilen ürünlerin gıda muhafaza teknikleri ile değerlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi, hammadde israfının önüne geçilmesi konularında çalışmalar yürütmek.

f) İlgili akademik birimlerin eğitim-öğretim, gezi-inceleme, staj, proje ve tez çalışması gibi faaliyetlerine destek vermek.

g) Bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayacak işbirliği mekanizmalarını kurmak.

ö) Tarımsal ürünlerde kimyasal kalıntı analizleri yapmak, yaptırmak ve raporlandırmak.

p) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.