Psikoloji Uygulama ve Araştırma MerkeziProf. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK 
Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Alper HASANOĞLU
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Gülin GÜNERİ
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Elif EROL
Üye
Gözde DURUSOYAraştırmacı
Hilal AKÇAY USUNAraştırmacı


İstanbul Rumeli Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 22 Ekim 2020 tarih ve 31282 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğinin ardından faaliyete başlamıştır.


Merkezin amacı:

Merkezin amacı; Üniversite öğrencilerine ve Üniversite dışından kişilere talepleri doğrultusunda psikolojik destek/psikoterapi hizmetleri sağlamak, psikoloji bilim dalı ile ilgili araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmak, bilimsel yayın yapmak, klinik psikoloji alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere süpervizyon altında uygulama yapma imkânı sunmak ve Psikoloji Bölümü lisans/yüksek lisans öğrencilerine ve akademisyenlere klinik psikoloji alanında araştırma ve eğitim olanağı sağlamaktır.

Merkezin faaliyet alanları

a) Merkezin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse ilgili mevzuat doğrultusunda amaca uygun büro, işyeri, bina, araç ve benzeri kiralamak.

b) Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına psikolojik destek/psikoterapi ve danışmanlık hizmeti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri İktisadi İşletme ile bağlantılı olarak işletmek ya da işlettirmek.

c) Psikoloji bilim dalı ve klinik psikoloji alt alanlarında yurt içinde ve yurt dışında, araştırma, inceleme, uygulama yapmak, yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek; proje hazırlamak, danışmanlıklar yapmak.

ç) Psikoloji bilim dalı ve klinik psikoloji alt alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek veya bunlara katılmak.

d) Merkezin amaçları doğrultusunda rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.

e) Psikoloji bilim alanında gelişmeler ve yayınların izlenebilmesi amacıyla kitaplık ve arşiv oluşturmak.

f) Psikoloji bilim alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı kurmak.

g) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.


Designneuro