İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi


Merkezin amaçları, başta Rumeli coğrafyası olmak üzere dünya ve ülkemizi etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeler izlemek, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, bilimsel yayın ve çalışmalar yapmak ve bu amaçlara yönelik olarak projeler geliştirmek, işbirliğinde bulunmak, görüş ve önerler değerlendirerek ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır.


Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  • Üniversite bünyesinde başta uluslararası ilişikler, hukuk, iktisat olmak üzere sosyal-beşer bilimlere yönelik örgün ya da yaygın eğitim faaliyetlerin desteklemek üzere, bilimsel araştırmalar, projeler, bilimsel çalışmalar düzenlemek, yayınlar ve raporlar çıkarmak. Bu faaliyetlere yönelik olarak yurt içi ve yurt dışı akademik, bilimsel ve entelektüel kuruluşlarla işbirlikleri gerçekleştirmek.
  • Ülkemizin Balkan ülkeleriyle ilişkilerini gelişmesne yönelik politikalar geliştirmek, bilimsel araştırma ve stratejik içerikli çalışmalar hazırlamak ve raporlar düzenlemek.
  • Balkan ülkelerindeki üniversitelerin araştırma merkezleriyle işbirliği olanaklarını geliştirmek ve bilgi alışverişinde bulunmak.
  • Yurt içi ve yurt dışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmeler yapmak, üretilen bilgiler ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgilere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerin güncelleştirilmesi ve benzer amaçlar için kullanıma açmak, stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.
  • Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki araştırmaları teşvik etmek ve çalışmaları duyurmak amacıyla değerlendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, sempozyum, panel ve benzer toplantılar düzenlemek ve bilimsel etkinliklerde bulunmak.
  • Üniversitede uluslararası ilişkiler ve bölgesel kapsamda uzman ve deneyimli eleman ve öğrenci yetiştirmek, bunun için eğitim ve araştırmaya yönelik kurslar ve programlar düzenleyerek ilgili mevzuat kapsamında sertifikalar vermek.
  • Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmet vermek.
  • Merkezin amaçları doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak.


YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Halit EREN

Yönetim Kurulu Başkanı / Müdür

Arş. Gör. Erdem EREN

Müdür Yardımcısı / Müdür Vekili

Prof. Dr. Ali DENİZLİ

Üye

Doç. Dr. Osman YALÇIN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çiğdem ZAĞRA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kemal Hakan TEKİN

Üye

 

DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Nimetullah HAFIZ

Üye

Prof. Dr. Tahsin CEMİL

Üye

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN

Üye

Prof. Dr. Mehmet Zeki İBRAHİMGİL

Üye

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU

Üye

Dr. Önder BAYIR

Üye

Yıldırım AĞANOĞLU

Üye

Doç. Dr. Ali HÜSEYİNOĞLU

Üye


İstanbul Rumeli Üniversitesi Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğini görüntülemek için tıklayınız.

Resmi Gazete üzerinden görüntülemek için tıklayınız. 


İletişim
İstanbul Rumeli Üniversitesi
Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi
Rumeli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Piri Paşa Mahallesi, Boduroğlu Sokak, No:22, PK: 34445, Beyoğlu/İstanbul.


Balkanlar Doktora Araştırma Bursu Hakkında Duyuru

Designneuro