Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (İRUFİZMER)


İRUFİZMER 07/12/2020 tarihli 31327 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ kapsamında faaliyete başlamıştır.


Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKANMüdür
Öğr. Gör. Güler BÜYÜKYILMAZ
Müdür Yardımcısı


Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Aliye Y.  GÜZELANT
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Hilal ERKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR
Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Semra BAYSAN
Yönetim Kurulu Üyesi


A) HAKKINDA

1) Genel Bilgi

İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (İRUFİZMER) toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi, egzersiz ve spor yapan bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanlarında uygulama, araştırma, eğitim ve hizmet konularında çalışmalar yapmak amacıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde kurulmuş bir kurumdur İRUFİZMER’ e hastalar, sağlıklı bireyler, öğrenciler ve araştırmacılar doğrudan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü aracılığıyla ve anlaşmalı kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşların yönlendirmesiyle başvurabilmektedir. Fizik tedavi değerlendirme ve tedavileri ile sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite ve egzersiz önerileri merkezimizde Sağlık Bilimleri Fakültemiz ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde çalışmalarını sürdüren hekim ve fizyoterapist öğretim üye ve elemanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, merkez bünyesinde çeşitli kurs, seminer, sempozyum, panel ve kongrelerle klinisyen, akademisyen, hastalar, sağlıklı bireyler ve öğrenciler eğitilmektedir. Merkez bünyesinde Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlanarak alanında yetkin akademisyenler yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 


2 Merkezin Amaçları:

• Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında toplum sağlığını negatif yönde etkileyen ve yaşam kalitesini düşüren güncel konularda araştırmalar yapmak.

• Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve uygulama yapmalarına katkı sağlamak.

• Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına sağlık hizmetleri vermek, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. Bu amaçla gerektiğinde Rektörlük onayı ile İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesi üzerinden personel istihdam etmek ya da hizmet satın almak.

• TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlayarak fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yetkin akademisyenlerin çalışmalarıyla bilime katkıda bulunmak.

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak güncel projeler üretmek.

• Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol almasını sağlamak.

• Merkez bünyesinde yapılan araştırma ve uygulamalar konusunda kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacı ile yayın faaliyetlerinde bulunmak.

• Araştırma merkezinin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse amaca uygun büro, iş yeri, laboratuvar, bina, araç ve benzeri  kiralamak.

• Üniversite personeli, öğrencisi ya da bölge halkına fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmeti veren merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri gerektiğinde İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi İşletmesiyle bağlantılı olarak işletmek ya da anlaşmalı bir kuruma işlettirmek.

• Merkezin amacını gerçekleştirmede ilgili mevzuat hükümleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak


3) Müdürün Mesajı

Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında, uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanabilen, fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulayacak bilgi ve beceriye sahip, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan fizyoterapist’ler, hastalık durumları dışında, kişilerin fiziksel aktivitelerini düzenlemek, sağlıkla ilgili yaşam kalitelerini ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belirler, planlar ve uygular. Giderek artan çalışma alanlarına sahip olana fizyoterapistler, ülkemizde de yurt dışında olduğu gibi koruyucu, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri veren kamuya ve özel sektöre ait hastaneler ve sağlık kuruluşlarının nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, pediatri, spor hekimliği, romatoloji, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, el cerrahisi, beyin cerrahisi, plastik cerrahi, genel cerrahi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, psikiyatri, göz hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları, yoğun bakım ve reanimasyon, geriartri, evde bakım ve algoloji bölümlerinde, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde, toplum temelli rehabilitasyon ve koruyucu rehabilitasyon bölümlerinde çalışabilmektedir. Farklı alanlarda uzmanlaşmak veya akademisyen olmak isteyen fizyoterapistler, İRUFİZMER bünyesinde araştırma planlamak, araştırma yürütmek, proje ekibi olmak, proje yazmak ve proje yürütmek, makale yazmak gibi çok sayıda faaliyete katılabilirler. Bünyesinde barındırdığı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün güçlü akademik kadrosuyla, genç bir merkez olan İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (İRUFİZMER), başta İstanbul olmak üzere, Ülkemiz’de uluslar arası standartlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ile sağlıklı yaşam, fiziksel aktivite, egzersiz ve koruyucu sağlık hizmetleri konusunda araştırmalar yürütmeyi, teknolojiler üretmeyi ve geliştirmeyi hedeflemiştir.

Designneuro