Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi


Müdür                                 Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN

Yönetim KuruluDanışma Kurulu
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Beyhan BOLAK HİSARLIGİL (Rektör Yardımcısı)
Prof. Dr. Hüseyin Can İKİZLER (Dekan)
Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN
Doç. Dr. Atakan ÇAĞLAYAN (Müdür)
Prof. Dr. Aliye Yıldırım GÜZELANT
Dr. Öğr. Üyesi Figen ÇİLOĞLU
Doç. Dr. Mustafa EROL
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler YENİPINAR
Dr. Öğr. Üyesi Sibel YAMAN
Dr. Öğr. Üyesi Özden BASKAN
Dr. Öğr. Üyesi Akın BODUR
Dr. Öğr. Üyesi Faik Alper AKSOY
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜNDOĞDU


Arş. Gör. Sanem GÜVEN - Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi / Sekreterya


İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlıklı Yaşam, Egzersiz ve Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi 29 Mayıs 2021 tarih ve 31495 sayılı Resmi Gezete'de yayımlanan yönetmeliği ile birlikte resmi olarak kurulmuştur.


Merkezin Amacı

Merkezin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde lisans seviyesinde halihazırda bulunan antrenörlük eğitimi, egzersiz ve spor bilimleri, engelliler için egzersiz ve spor bilimleri, rekreasyon ve spor yöneticiliği bölümleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesindeki beslenme ve diyetetik ile fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümleri ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun fizyoterapi ve spor yönetimi programları ve ilgili alanlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmaktır.


Merkezin Faaliyet Alanları

a) Toplum sağlığını korumak üzere sağlıklı yaşam konusunda insanları bilgilendirmek, olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, hareket ve egzersizin bireysel yaşamın parçası haline gelmesini sağlamaya yönelik projeler üretmek ve uygulamak.

b) Üniversitenin Merkezin amacına yönelik öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak.

c) Özel gereksinimli ve engelli bireylere yönelik egzersiz programları hazırlamak ve uygulamak.

ç) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak, ortak projeler üretmek.

d) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri toplantılar düzenlemek, kitap, dergi, broşür yayımlamak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek.

e) Değişik spor dallarına yönelik fiziksel uygunluk (performans analizi ve sağlık boyutlarında) tarama çalışmaları yapmak ve her yaş grubunda profesyonel ve amatör sporcuların performans gelişimlerine yönelik olarak danışmanlık hizmeti vermek.

f) Özel gruplar ve engellilere yönelik sosyal ve sportif rehabilitasyon programları geliştirmek, uygulamak ve bu amaçlar doğrultusunda ekipman desteği sağlamak.

g) Yaralanmış sporculara spora dönüş dönemlerinde destek olmak, bölge spor adamları ve sporcularına egzersiz ve spor bilimi ile ilgili eğitim vermek.

ğ) İç ve dış paydaşlar ile bölge halkına danışmanlık ve rehabilitasyon hizmeti verecek laboratuvar, ünite ve merkezler kurmak ve gerekirse bu merkezleri iktisadi işletme ile bağlantılı olarak işletmek ya da işlettirmek.

h) Merkezin hedefleri doğrultusunda AR-GE çalışmaları yapmak ve yaptırmak, gerekirse ilgili mevzuat doğrultusunda amaca uygun büro, işyeri, bina, araç ve benzeri kiralamak.


Resmi Gazete

Designneuro