Etik Kurulu

“İstanbul Rumeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” uyarınca İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından “Etik Kurulu” oluşturulmuştur.

Etik Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ (Başkan)

Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN (Üye)

Prof. Dr. Ahmet CAN (Üye)

Prof. Dr. Mustafa KARA (Üye)

Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Üye)

Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA (Üye)

Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY (Üye)

Prof. Dr. Nihal ÖREN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi İlhan Osman ŞAHİN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Niyazi İNAL (Üye)

 

 Kurulun Görevleri:

  1. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde bilim, yayın, eğitim-öğretim ve hizmet etkinlikleri ile Üniversitenin toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde oıiaya çıkan etik sorunlarda, etik davranış ilkeleri ve kuralları doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapma ve görüş bildirme
  2. Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonların oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunma
  3. Etik kurulunda ya da alt komisyonlarda görev alacak kişilere eğitim sağlama
  4. Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş oluşturduğu etik konular ve sorunlarda tam bir gizlilik içinde çalışma görev ve yetkisine sahiptir.