Mevzuat Komisyonu

İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu sevk ve idaresindeki Mevzuat Komisyonu, mevzuat çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir:

  1. İhtiyaç duyulan alanlarda yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuat önerisi çalışmaları yapmak,
  2. Üniversite için kabul edilmiş bulunan düzenlemeleri yenilemek, gözden geçirerek sadeleştirmek ve birbiri ile uyumunu sağlamak,
  3. İlgili birimlerden gelen mevzuat değişiklik taleplerinin mevzuata uygunluğunu kontrol etmek ve gerekli düzeltmeleri yapmaktır.

 

Mevzuat Komisyonu Üyeleri:

1) Prof. Dr. Mustafa KARA (Başkan)

2) Dr. Öğr. Üyesi Fatih Turan YAMAN (Üye)

3) Öğr. Gör. Duygu Hidayet ARDA BAĞCE (Üye)

4) Genel Sekreter Yrd. İlksel BAĞCI (Üye)