Mevzuat

KANUNLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2809.pdf

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/4.5.124.pdf 

 

 

YÖNETMELİKLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.20882&MevzuatIliski=0

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.24095&MevzuatIliski=0

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.22871&MevzuatIliski=0

Sürekli Eğitim Merkezi Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23242&MevzuatIliski=0

Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.24298&MevzuatIliski=0

Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=8.5.23048&MevzuatIliski=0

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16532&MevzuatIliski=0

Yatay Geçiş Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.13948&MevzuatIliski=0

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9768&MevzuatIliski=0

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10127&MevzuatIliski=0

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10165&MevzuatIliski=0

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12295&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10169&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.14214&MevzuatIliski=0

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8338&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24141&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumlarında Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.22921&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20955&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurulu Ödül Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23592&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.23065&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.9445&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.10175&MevzuatIliski=0

Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.24143&MevzuatIliski=0

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretim Yönetmeliği

https://rumeli.edu.tr/files/İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretim Yönetmeliği.pdf

RUPAM Yönetmeliği

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/RUPAM Yönetmeliği.pdf

 

YÖNERGELER

Erasmus Programı Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/erasmus-yonergesı.pdf

Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/yonerge-yurt_disi.pdf

Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/akademik-performans.pdf

Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/akademik-personel-yurtici.pdf

Burs Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/burs-yonergesi.pdf

Diploma Düzenlemesine İlişkin Yönerge

https://rumeli.edu.tr/files/diploma-duzenleme-yonerge.pdf

Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/kutuphane-calisma-esaslari.pdf

Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/ÇAPYANDAL YÖNERGE sd..pdf

Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi.pdf

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi.pdf

Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi.pdf

Özel Öğrenci Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Özel Öğrenci Yönergesi.pdf

Taşıt Kullanım Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Taşıt Kullanım Yönergesi.pdf

Staj Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Staj Yönergesi.pdf

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Bilimsel Araştıma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi.pdf

Etik Kurul Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Etik Kurul Yönergesi.pdf

Öneri ve Talep Değerlendirme Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Öneri ve Talep Değerlendirme Yönergesi.pdf

Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi

https://rumeli.edu.tr/files/mevzuat/Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi.pdf