Kalite Komisyonu

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7’inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca
aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştur:


1) Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA (Rektör Vekili - Komisyon Başkanı)
2) Muhammet Suad UZUN (Genel Sekreter V.)
3) Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN (İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi / Üye)
4) Prof. Dr. Ahmet CAN (Mühendislik Mimarlık Fakültesi / Üye)
5) Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ (Sanat Tasarım Fakültesi / Üye)
6) Prof. Dr. Cengizhan YİĞİTLER (Spor Bilimleri Fakültesi / Üye)
7) Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL (Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Üye)
8) Prof. Dr. Mustafa KARA (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Üye)
9) Öğr. Gör. Serap DAŞ (Meslek Yüksekokulu / Üye)
10) Dr. Öğr. Üyesi Cenk GÜNGÖR (Fen Bilimleri Enstitüsü / Üye)
11) Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMEN (Sosyal Bilimler Enstitüsü / Üye)
12) Aylin SUÇIKARAN (İdari ve Mali İşler Daire Başkanı V.)
13) Öğrenci Konseyi Başkanı


Komisyonun görevleri aşağıdaki şekildedir:

a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili kurumun iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek ve bu çalışmaları Senato onayına sunmak,

b) İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme
çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya, onanlanan yıllık kurumsal değerlendirme raporunu kurumun internet ortamında anasayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşmak,

c) Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile dış değerlendirici kurumlara her türlü desteği vermektir.