Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi


İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosunun 29 Mart 2018 tarih ve 2018/09 sayılı Toplantısının 3 numaralı kararı ile kurulmuştur.

Üniversite ile sanayi arasındaki işbirlikleri, patent portföy yönetimi ve teknoloji ticarileştirme süreçleri; Sanayi İşbirlikleri ve Teknoloji Lisanslama Ofisi tarafından yürütülür. Ofis, sanayi ile Üniversite arasında uzun soluklu Ar-Ge işbirlikleri kurulmasını sağlar ve Üniversitede geliştirilen teknolojilerin ekonomik hayata kazandırılması için farklı programlar yürütür.

Ofisin amacı, sanayi ile işbirliği sürecinde her iki taraf için değer oluşturmak ve ilgili iş akışlarını kolaylaştırmaktır. İlgililerin faaliyet gösterdikleri sanayi alanından bağımsız olarak, Üniversitenin alanlarında uzman araştırmacıları sayesinde ihtiyaçlara en uygun proje oluşturma imkân sunulur.

Ofis Müdürlüğü ile irtibat kurularak İstanbul Rumeli Üniversitesi ile oluşturabilecek işbirliği fırsatlarını öğrenilebilecek, sanayi ile birlikte yürütülen ortak projeler ve Üniversitenin araştırmacıları tarafından geliştirilen projeler hakkında bilgi alınabilecektir.


   

Designneuro