Etik Kurulu


“İstanbul Rumeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi” uyarınca İstanbul Rumeli Üniversitesi Senatosu tarafından “Etik Kurulu” oluşturulmuştur.


Etik Kurulu:


Adı SoyadıGörevi
Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü GÜNDÜZ
Başkan
Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN
Üye
Prof. Dr. Ahmet CAN
Üye
Prof. Dr. Mustafa KARA
Üye
Prof. Dr. Oğuz ÖZYARAL
Üye
Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA
Üye
Prof. Dr. İlyas Erdal KEREY
Üye
Prof. Dr. Nihal ÖREN
Üye
Prof. Dr. İlhan OSMANŞAHİN
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ali Niyazi İNAL
Üye
Arş. Gör. Bahar ATMACA DEMİR
Sekreterya

 

 Kurulun Görevleri:

  1. Üniversitenin akademik ve idari birimlerinde bilim, yayın, eğitim-öğretim ve hizmet etkinlikleri ile Üniversitenin toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde oıiaya çıkan etik sorunlarda, etik davranış ilkeleri ve kuralları doğrultusunda, yeterli ve inandırıcı kanıtlara dayalı değerlendirme yapma ve görüş bildirme
  2. Gerekli gördüğü takdirde alt komisyonların oluşturulması için Rektörlüğe öneride bulunma
  3. Etik kurulunda ya da alt komisyonlarda görev alacak kişilere eğitim sağlama
  4. Hakkında değerlendirme yaptığı, karar aldığı ve görüş oluşturduğu etik konular ve sorunlarda tam bir gizlilik içinde çalışma görev ve yetkisine sahiptir.
Designneuro