Kalite Politikası


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ KALİTE POLİTİKASI

Vizyonumuz doğrultusunda hizmette paydaş memnuniyetine önem veren, ulusal ve uluslararası değerleri ön plana alan bir üniversite olmak. 

Karar ve çözüm sürecine paydaşları dahil eden adil, şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışı sunmak.

-Kurumsal stratejilerin öngördüğü, ölçülebilir performans hedeflerinin yanı sıra insani gelişimi de hedefleyen bir yönetim anlayışını kurum kültürü haline getirmek.

- Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinde paydaş katkısını göz önünde bulunduran ve tüm faaliyet ve süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetişim anlayışını kurumsallaştırmak.

- Yerel ve bölgesel ihtiyaçları ve evrensel gelişmeleri sürekli göz önünde bulundurarak dinamik bir müfredat anlayışının hakim olduğu, eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinin sürekli gözden geçirildiği bir eğitim-öğretim hizmetini öğrencilerine sunmak.

Sosyal sorumluluk bilincini kurum personeli ve hem öğrenciler arasında yaygınlaştırararak toplumsal sorunlara duyarlı ve bu sorunların çözümü üzerine çaba harcayan bir üniversite haline gelmek

Girişimci ve yenilikçi araştırmaları destekleyen ve araştırmaların toplumsal katkısını gözeten bilimsel bir yapılanma oluşturmak.

Öğrencilerin mesleki donanımlarını artırmak amacıyla sosyal, kültürel, entelektüel gelişimlerine de odaklanmak ve öğrencileri mezuniyet sonrasında desteklemek, aynı zamanda mezun öğrencileri önemli bir paydaş olarak görüp üniversitenin eğitim ve öğretim faaliyetlerinde görüşlerinden yararlanmak

Eğitimde Dünde kalan ya da bu gün uygulanan yöntemlerden ziyade geleceğin öğrencilerini yetiştirebilmek için geleceğe yönelik, yenilikçi yöntemlerden faydalanarak çağın koşullarına uygun nitelikte meslek insanı yetiştirmek.

Üniversiteye ait tüm faaliyetlerin planlı, ölçülebilir, kontrol edilebilir ve gerektiğinde düzeltilebilir olmasına özen göstermek

İstanbul Üniversitesi Senatosu:02.11.2020

Toplantı No:2020/27

Karar No:6


Designneuro