Misyon ve Vizyon


Misyon: Yüzyıllardır medeniyetler arasında adeta bir kültür köprüsü görevi yaparak kazanmış olduğu zengin bilgi birikiminin yanı sıra çağdaş ve evrensel düşünce yapısına sahip olan, vatan sevgisi ve milli değerlerin kıymetini iyi bilen Rumeli Felsefesi doğrultusunda her türlü dogma, kalıp ve ezberden sıyrılan, farkları ve ayrıntıları yakalayabilen, bağımsız fikir ve düşünce üretebilen, tartışma kültürüne sahip, eleştirel ve sorgulayıcı olduğu kadar analitik, kavramsal, çözüm odaklı ve yaratıcı düşünebilen bireyleri topluma kazandırmaktır. 

Vizyon: Hizmette paydaş memnuniyetinin göz önüne alındığı, sürekli gelişen, atılgan, dinamik, rekabet gücü yüksek, ulusal ve uluslararası değerleri ön plana alan ve değer katan bir dünya üniversitesi olmaktır.

Designneuro