Mevzuat ve Yönetmelikler


KANUNLAR

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ 

 

 

YÖNETMELİKLER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ana Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniersitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversite Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Çift Anadal ve Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür Ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Eğitim Programları Danışma Kuruluna Dair Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Danışma Kurulu Oluşturulmasına İlişkin Yönetmelik

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Ödül Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

GörüntülemeK için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

YÖK eknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yaz Öğretim Yönetmeliği

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi RUPAM Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Görüntülemek için TIKLAYINIZ

 

YÖNERGELER

İstanbul Rumeli Üniversitesi Erasmus+ Programı Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Performans Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Burs Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Diploma Düzenlemesine İlişkin Yönerge

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kütüphane Çalışma Esasları Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Çift Anadal ve Yan Dal Programı Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Ders Eşdeğerlik ve İntibak Esasları Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Mesleki Uygulama Dersleri Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Taşıt Kullanım Yönergesi

Görüntülemek için lütffen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Staj Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öneri ve Talep Değerlendirme Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine Dair Yönerge

Görüntülemek için lütfen TIKLAYINIZ

Designneuro