Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi

Stratejik Planlama Hazırlama Ekibi
Prof.Dr. Hakan Hisarlıgil
Başkan
Doç.Dr. Engin Şahin
Üye 
Dr.Öğr.Gör. F. Turan Yaman
Üye 
Dr.Öğr.Gör. Dudu Banu Çakar
Üye 
Dr.Öğr.Gör. Selda Sertakan
Üye 
Öğr.Gör. Muammer Çorum
Üye 
Öğr.Gör Ayşe Tanşu
Üye 
Aylin Suçıkaran
Üye / Genel Sekreter Yrd. 


Designneuro