İstanbul Rumeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi


İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
(The Journal of Istanbul Rumeli University Social Sciences)

            T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Küresel Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi (e-ISSN) olarak yayınlanan akademik, bilimsel, hakemli dergidir. (Mevcut yasal düzenlemeler gereği, ilk sayı yayınlandıktan sonra e-ISSN alınacak ve ilk sayı ile devamında aynı numara kullanılabilecektir.)

            Yayın Aralığı ve Dili: Yılda iki sayı ve gerekli durumlarda en fazla bir özel sayı yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

            Hakemlik: Gönderilen metinler kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Hakemler, ilgili alandan seçilir ve Hakemlik Formu gönderilir. Hakemler, 5 iş günü içerisinde metni incelemeyi kabul veya ret eder. Hakemliğin kabul edilmesi durumunda, 20 iş günü içerisinde değerlendirme gönderilir.

            Hakem Listesi (Danışma Kurulu): Her sayıda, o sayıda yayınlanan ve/veya yayınlanmayan çalışmalar için hakemlik yapanlar listelenir. Bu liste her sayıda değişiklik gösterecektir.

              Yayın Kurulu:

              Prof. Dr. Ahmet Mucip GÖKÇEN (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Prof. Dr. Ali DENİZLİ (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Prof. Dr. Burak GÜMÜŞ (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

              Prof. Dr. Mustafa KARA (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Prof. Dr. Ömer Faruk ŞİMŞEK (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Prof. Dr. Sibel TURAN (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

              Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN (Nişantaşı Üniversitesi, Türkiye)

              Doç. Dr. Hakan CAVLAK (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Türkiye)
              
              Doç. Dr. Hakkı Hakan Erkiner (Marmara Üniversitesi, Türkiye)

              Doç. Dr. Muharrem EKŞİ (Kırklareli Üniversitesi, Türkiye)

              Doç. Dr. Sait AKŞİT (Yakın Doğu Üniversitesi, KKTC)

              Doç. Dr. Mladen TONEV (Varna Free Üniversitesi, Bulgaristan)

              Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Atilla AYDIN (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Nil KONYALILAR (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Serap YOLCU YAVUZ (Trakya Üniversitesi, Türkiye)

              Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Türkan KORKMAZ BULUT (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ (İstanbul Rumeli Üniversitesi)

              Dr. Öğr. Üyesi Yordanka TONEVA (Varna Free Üniversitesi, Bulgaristan)


               İmtiyaz Sahibi: T. C. İstanbul Rumeli Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hazim Tamer DODURKA
               Baş Editör: Dr. Öğr. Üyesi Armağan ÖRKİ
               Editör Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Sinem YÜKSEL ÇENDEK, Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ERBAŞ
               Yayın Asistanı: Arş. Gör. Özlem ÖZTÜRK


Yayınlanabilecek Metin Türleri:
            Araştırma Makalesi                                                   Derleme Makale
            Tam Metni Yayınlanmamış Bildiriler                        Tezlerden Üretilmiş Makaleler
            Kitap Eleştirileri


            Kapsam: Uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, iktisat, işletme, maliye, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk, davranış bilimleri, tarih, arkeoloji, Türk dili ve edebiyatı, eğitim bilimleri, uzaktan eğitim, iletişim bilimleri ile bunların alt dallarındaki bilimsel eserler yayınlar.

     Ücretlendirme: Çalışmasını gönderen yazar(lar)dan ödeme talep edilmez ya da ödeme yapılmaz. Yazar(lar), çalışmalarının yayınlanması durumunda telifi İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi’ne devretmiş olur.

Yazım kuralları için tıklayınız: Yazım Şablonu
  Telif Sözleşmesi için tıklayınız: Telif Sözleşmesi
Hakem Öneri Formu için tıklayınız: Hakem Öneri Formu

Yazar(lar), çalışmalarını jrss@rumeli.edu.tr adresine göndermelidir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına, Konu kısmına İRÜ Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Talebi yazılmalı ve tam metin ile telif sözleşmesi eklenmelidir.   
Designneuro