Ana Sayfa


I. TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU

 

Mimarlık, sanat ve tasarım yaklaşımlarını, farklı disiplinlerde ele alınış biçimleriyle araştırmayı ve bilimsel çalışmaları arttırmayı amaçlayan I. TASARIMDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU’nun ana teması güncel akademik çalışmaları, farklı disiplinlerin tasarım alanlarına yaklaşımlarını, birbirleriyle olan etkileşimlerini, uzmanlık alanlarını içeren deneyimleri, saha araştırmalarını ulusal platformda paylaşmak ve tartışmak olarak belirlenmiştir. Sempozyum konuları multidisipliner ve oldukça geniş bir perspektifte olup, mimarlık, sanat ve tasarım ile ilgili tüm alanları kapsamaktadır. 

Sempozyum 27 – 28 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi ortamda düzenlenecektir. Sempozyum kapsamında sunulacak bildiriler Bilim Kurulu tarafından değerlendirilerek seçilecektir. Sempozyumda sunulan bildiriler için bildiri sahiplerine katılım belgesi verilecektir. Sempozyum uzaktan online yapılacak olup, fiziki katılım söz konusu değildir. Online katılım için her katılımcıya sempozyum katılım link ve şifreleri gönderilecektir. Sempozyum katılım ücretsizdir. 


Sayın katılımcılar tam metin gönderimi kongremizde zorunlu değildir. Akademik teşvik kriterlerinden yararlanacak olan katılımcılar için “TAM METİN GÖNDERİMİ ZORUNLUDUR.” Tam metin göndermeyen katılımcıların ise aynı kitap içerisinde özet metinlerine yer verilecektir. Tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongre bildiri kitabı E-ISBN ile kongre sonrasında kongre web sitesinde PDF olarak yayınlanacaktır. Katılımcılara ait katılım belgeleri katılımcının üyelik sırasında kullandığı mail adresine PDF formatında gönderilecektir. Katılımcı(lar) a ait her bildiri için katılım belgesi ayrı ayrı düzenlenmektedir. Bildiride birden fazla isim olması her isme ayrı ayrı katılım belgesi gönderileceği anlamını taşımamaktadır. Katılım belgeleri her bildiri için düzenlenmektedir.

Designneuro