Akademik Kadro


Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ÖZMENAtatürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi Bölümü

Öğr. Gör. Bahtiyar DEDEOĞLU 


Türk Dili Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Türkan KORKMAZ BULUT

Designneuro