Seçim Sonuçları


Öğrenci Rektör Danışmanlığı Seçim Sonuçları ilan edilmiştir. Asil ve Yedek Öğrenci Rektör Danışmanları aşağıdaki gibidir.

Öğrenci Rektör Danışmanlarımız: (Asil)

  1. Aleyna KUVAÇ
  2. Alperen ÖZMARASALI
  3. İrem Yaren ATAMAN
  4. Merve GÜZEL
  5. Nazlı YANILMAZ
  6. TUANA SAVUR

Öğrenci Rektör Danışmanlarımız (Yedek)

  1. Oğuzhan BAYAR
  2. Seda YILMAZ

*Sıralama isim alfabetik sırasına göre düzenlenmiştir.

Danışmanlık konuları: Eğitim öğretim faaliyetleri, Engelsiz yaşam, Sanatsal ve sportif faaliyetler, Diğer Etkinlik ve Projeler, Sosyal Sorumluluk Projeleri, Bilişim, Mimarlık, Çevre, Kampüs Hayatı, Sosyal medya, Mezunlar, Sosyal bilimler

Sorumluluklar

Rektör Danışmanlığı yapan öğrenciler, ders devam zorunluluğundan muaf olmazlar. Rektör danışmanı seçilen öğrenciler, aylık hazırlanacak kısa raporlarla danışmanlık yaptıkları

alanlara ilişkin geri bildirimde bulunacaklardır. Danışman öğrenciler, diğer öğrencileri temsil etme hak ve sorumluluğuna sahip olmayıp Rektöre yönetimle alakalı kişisel görüşlerini aktarırlar. Gerektiğinde öğrenci temsilcileriyle irtibat kurup Rektörlüğe sunmak üzere Üniversitemiz öğrencilerinden görüş talep edebilirler. Üniversite yönetimini ya da idari organlarını hiçbir şekilde ve sıfatla temsil edemez, danışmanlık görevini şahsi çıkarları için kullanamazlar. Öğrencilerle rektörlük arasında iletişim sağlama, öğrenci sorunlarını dile getirme, çözüm arama gibi öğrencilerle ilgili görevleri bulunmaz. Öğrenciler bu hizmetleri karşısında herhangi bir karşılık beklemeyeceklerdir. Danışmanlık şimdilik online toplantılarla veya gerektiğinde yüz yüze yürütülecektir.

Designneuro