Öğrenci Rektör Danışmanları


REKTÖRLÜK ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI SEÇİMİ

Son müracaat tarihi  : 31 Mayıs 2021

Rektörlüğün yönetim süreçlerine öğrenci bakış açısıyla, fikir ve önerileriyle katkı sağlamaları amacıyla Rektöre bizzat danışmanlık yapmak üzere öğrencilerimiz arasından 10 kişi seçilecektir. 

Öğrencilerimizin bu görevleri esnasında derslerini engelleyecek bir zaman harcamaları gerekmeyecektir. Ancak istedikleri taktirde tüm organizasyonlarda protokolde yer alabileceklerdir. 

Davet edildiklerinde (uzaktan eğitim sürecinde online) senato, üniversite yönetim kurulu ve diğer toplantılara Rektörle birlikte katılabileceklerdir.

Öğrencilerimizin fotoğrafları ve üniversite tarafından verilecek kurumsal e-posta adresleri web sitemizde oluşturulacak rektör danışmanları sayfasında yer alacaktır.

Öğrencimiz mezun olurken danışmanlıkları süresince gösterdikleri performans ölçüsünde, Rektör tarafından yazılmış referans mektubuna ve danışmanlık belgesine sahip olacaktır.

Danışmanlık konuları: *Eğitim öğretim faaliyetleri, 

*Engelsiz yaşam, 

*Sanatsal ve sportif faaliyetler, 

*Diğer Etkinlik ve Projeler, 

*Sosyal Sorumluluk Projeleri, 

*Bilişim, 

*Mimarlık, 

*Çevre, Kampüs Hayatı, 

*Sosyal medya, 

*Mezunlar, 

*Sosyal bilimler 


Sorumluluklar

Rektör Danışmanlığı yapan öğrenciler, ders devam zorunluluğundan muaf olmazlar. 

Rektör danışmanı seçilen öğrenciler, aylık hazırlanacak kısa raporlarla danışmanlık yaptıkları alanlara ilişkin geri bildirimde bulunacaklardır.

Danışman öğrenciler, diğer öğrencileri temsil etme hak ve sorumluluğuna sahip olmayıp Rektöre yönetimle alakalı kişisel görüşlerini aktarırlar. Gerektiğinde öğrenci temsilcileriyle irtibat kurup Rektörlüğe sunmak üzere Üniversitemiz öğrencilerinden görüş talep edebilirler. 

Üniversite yönetimini ya da idari organlarını hiçbir şekilde ve sıfatla temsil edemez, danışmanlık görevini şahsi çıkarları için kullanamazlar.

Öğrencilerle rektörlük arasında iletişim sağlama, öğrenci sorunlarını dile getirme, çözüm arama gibi öğrencilerle ilgili görevleri bulunmaz.

Öğrenciler bu hizmetleri karşısında herhangi bir karşılık beklemeyeceklerdir.

Danışmanlık, pandemi süresince online toplantılarla yürütülecektir. 


Adaylarda aranacak koşullar :

1- Yukarda belirtilen danışmanlık konularının en az birinde yeterince bilgili olmak. 

2- Son sınıfta olmamak

3- Bir öğrenci kulübüne üye olmak,

4- Aktif bir sosyal medya hesabına sahip olmak 

5- Ön lisans- lisans eğitim-öğretim yönetmeliğine hâkim olmak 

6- Siyasi bir partinin organlarında görevi bulunmamak

7- Disiplin cezası almamış olmak


Not: Engelli öğrencilerimiz öncelikli olarak tercih edilecektir.


Başvuru ve Seçim Süreci 

Ön eleme sonuna kadar başvurular gizli tutulacaktır.

Adaylar, müracaatlarını 31 Mayıs 2021 tarihine kadar mail yoluyla ilgili fakülte veya meslek yüksekokulu sekreterliklerine yapacaklardır. Müracaat sırasında e-postaya ekli olarak istenen belgeler şunlardır:

1- Başvuru dilekçesi

2- Öğrencimiz engelliyse raporu

3- Özgeçmişi

a. fotoğraflı olmalı,

b. devam etmekte olduğu bölüm/program, sınıfı, öğrenci numarası

c. yabancı dil seviyesi, not ortalaması, 

d. Katıldığı sosyal projeler, üye olduğu dernekler ve öğrenci kulüpleri

e. Oturduğu adres

f. Varsa referansları yazılmalıdır

Seçim Yöntemi

3 Haziran 2021 Tarihinde Rektörlük tarafından oluşturulan komisyon tarafından belirtilen koşullara uygun olmayanlar elenecektir. Müracaat çok olduğu taktirde not ortalaması, yabancı dil seviyesi, katıldığı etkinlikler vb. kriterlere göre eleme yapılacaktır. Bu aşamaya kadarki başvurular gizli tutulacaktır Ön elemeyi geçen adaylar ise online olarak Rektörle birebir mülakat gerçekleştirecek ve Rektörün onayı ile seçim tamamlanacaktır.


Designneuro